Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Torsdag: Paulus vittnesbörd

Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare.
1 Timotheosbrevet 1:15, Fb
 

De olika reaktionerna på Kristi ankomst förekom inte endast bland aktörerna i själva dramat. Vi ser dem även i den senare apostoliska perioden, exempelvis hos Paulus och Johannes. I dag lyssnar vi till Paulus: ”Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare – och bland dem är jag den störste” (1 Tim 1:15). Paulus hävdar att hans presentation av evangeliet är tillförlitlig (”ett ord att lita på”), universell (”värt att på allt sätt tas emot”), historisk (”Kristus Jesus har kommit till världen”) och personlig (”jag är den störste [syndaren]”, för när den helige Ande väl överbevisar oss om synd, ger vi upp alla vidriga jämförelser).
 
Jag kan aldrig höra eller läsa dessa ord utan att tänka på Thomas Bilney, eller ”lille Bilney” som han kallades på grund av sin kortvuxenhet. När han år 1520 valdes in som ledamot i Trinity Hall i Cambridge sökte han efter frid utan att finna någon. Men så slutligen skrev han:
 
Jag tog fasta på detta uttalande av Paulus – tack vare Guds undervisning och verk i mitt inre...uppfyllde denna enda mening mig med en sådan glädje efter att tidigare ha plågats så svårt av min synd och ha hyst en sådan djup förtvivlan, att det tycktes mig som om jag inombords förnam en underbar tröst och stillhet – ja, så till den grad att ”de ben han krossat jublade” (Ps 51). Efter detta blev Skriften ljuvligare för mig än den renaste honung.
 
Bilneys mest kände proselyt var Hugh Latimer, som så småningom blev den engelska reformationens populäraste predikant. Latimer hyste stor beundran för det mod Bilney hade visat när han besteg bålet för sin evangeliska tro; i sina predikningar kallar han honom ”Sankt Bilney”.

Läs vidare: 1 Tim 1:12-17 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg