Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Söndag: Matteus, del 1 – Jesus KristusMessias

Allt detta skedde för att det som Herren hade
sagt genom profeten skulle uppfyllas.

Matteus 1:22
 

Matteus presenterar Jesus som Kristus, den länge efterlängtade Messias, i vilken Guds löften hade blivit uppfyllda. Hans favorituttryck, som förekommer elva gånger i hans evangelium, är i varierad form följande: ”...för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas.”
 
Därför är det bara rätt och riktigt att Matteus inleder sitt evangelium med Jesu släkttavla, där han spårar den kungliga ättelinjen tillbaka i tiden och lägger särskild tonvikt vid Abraham, Israels fader, och vid David, förfader till den Messias som skulle vara ”Davids son”.
 
Uppfyllelse-temat kommer framförallt till uttryck i Jesu tal om Guds rike. Samtliga fyra evangelister skriver att han förkunnade om riket, men Matteus lägger en egen tonvikt på detta. Av hänsyn till att judarna inte gärna uttalar Guds heliga namn använder Matteus istället uttrycket ”himmelriket” (cirka femtio gånger). Han förstår också att riket är både en verklighet här och nu och en framtida förhoppning.
 
Ett av Jesu mest hisnande uttalanden nedtecknades såväl av Matteus som av Lukas:
 
Saliga era ögon som ser och era öron som hör. Sannerligen, många profeter och rättfärdiga har längtat efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det. Matt 13:16-17
 
Med andra ord så levde Gamla testamentets profeter i väntans tider, medan apostlarna levde i uppfyllelsens tid. Deras ögon såg och deras öron hörde faktiskt vad deras föregångare hade längtat efter att få se och höra. Matteus porträtterar inte Jesus främst som ytterligare en profet, ytterligare en siare i den långa raden av siare under århundradenas lopp, utan snarare som själva uppfyllelsen av all profetia. Matteus framställer även Jesus som den som kallar Israel till omvändelse en sista gång samtidigt som han redan börjar skapa ett förnyat Israel, där de tolv apostlarna utgör ett komplement till de tolv stammarna.

Läs vidare: Matt 23:37-39 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg