Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Onsdag: Lukas, del 1 – Jesus den historiske gestalten

Efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har
nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det.

Lukas 1:3
 

Lukas skrev ett verk i två band om Jesus-trons ursprung, nämligen sitt evangelium och Apostlagärningarna. Och i sitt förord, som täcker båda böckerna, betonar han tillförlitligheten i det han skrivit. Han framhåller mycket klart att Jesus inte var någon myt utan en historisk person. Han lägger fram sin sak i fem logiska steg (Luk 1:1-4).
 
Steg 1: Vissa ”händelser...har fått sin uppfyllelse ibland oss” (Luk 1:1, Fb). Dessa händelser syftar på Jesu tjänst.
 
Steg 2: Dessa händelser hade av ögonvittnen ”berättats” vidare för andra (Luk 1:2).
 
Steg 3: Lukas, som var en av dessa ”andra”, säger sig ha ”grundligt...satt mig in i allt ända från början” (Luk 1:3).
 
Steg 4: Lukas nedtecknade resultatet av sina efterforskningar ”i rätt ordning” (Luk 1:3).
 
Steg 5: Alla eventuella läsare, inklusive hans högt ärade beskyddare Theofilos, skulle i Lukas evangelium finna en stabil grund för sin tro.
 
Men när gjorde Lukas då sina efterforskningar? För han var ju varken apostel eller ögonvittne. Senare fick han dock möjligheten att bo i två år i Det heliga landet samtidigt som Paulus satt i fängsligt förvar i Caesarea (Apg 24:27). Hur använde han den tiden? Vi kan bara gissa. Vi vet åtminstone att han färdades kors och tvärs över landet för att samla in material till sitt evangelium och till det tidigaste, Jerusalembaserade skeendet i Apostlagärningarna, då han besökte platser med anknytning till Jesu tjänst, bekantade sig (såsom varande hedning) med den judiska kulturen samt intervjuade ögonvittnen, däribland Jesu egen mor Maria, som var en äldre kvinna vid det laget. Lukas återger nämligen Marias version, inklusive intimiteterna i samband med Jesu födelse, som han måste ha fått höra om direkt från henne. Allt detta sammantaget ger oss starka skäl att ha förtroende för den historiska tillförlitligheten i Lukas skrifter.

Läs vidare: Luk 1:1-4 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg