Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Torsdag: Lukas, del 2 – Jesus världens Frälsare

Syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas
i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.
Lukas 24:47


I går lärde vi känna Lukas som historiker; i dag skall vi betrakta honom i hans egenskap av teolog och evangelist. Vad är hans budskap? Det är att Jesus är världens Frälsare som sträcker ut sin hand till alla oavsett ras, folktillhörighet, samhällsställning, ålder och kön. Därför lägger Lukas medvetet i början av båda sina böcker in ett uttalande angående evangeliets universalitet:
 
Luk. 3:6: ”Alla människor [pasa sarx] skall se Guds frälsning.”
 
Apg. 2:17: ”Jag utgjuter min Ande över alla människor [pasa sarx].”
 
Och genom hela sitt evangelium gör han allt som står i hans makt för att visa att Jesus innesluter dem som samhället ofta utestänger.
 
Eftersom Lukas är läkare är det bara förståeligt att han betonar Jesu kärlek till de sjuka och lidande. Men Jesus brydde sig också om kvinnorna och barnen, de fattiga och nödställda, tullindrivare och syndare och då i synnerhet samarier och hedningar. I varje situation betonar Lukas detta starkare än någon av de övriga evangelisterna.
Lukas, själv icke-jude, var en man med vida horisonter. Han kallar aldrig Galiléens vatten för hav, eftersom han själv seglat på det Stora havet (Medelhavet), och i jämförelse med det kallar han Galiléen för en sjö.
 
I Apostlagärningarna kartlägger Lukas pionjären och sin hjälte aposteln Paulus tre missionsresor inklusive de gånger då han själv följde med på resan. I Apostlagärningarna dokumenteras en närmast triumfartad tillväxt av de kristnas antal, alltifrån Jerusalem, judenhetens huvudstad, till Rom, världens huvudstad. Överallt dit de kom förkunnade de frälsningen (i en kombination av förlåtelse och helig Ande) så som den erbjöds i Kristus till alla folk. Lukas återger också Paulus tillkännagivande:
 
Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som getts åt människor, genom vilket vi kan bli frälsta. Apg 4:12, Fb

Läs vidare: Luk 24:44-49 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg