Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Lördag: Johannes, del 2 – Jesus livgivaren

Dessa [tecken] har blivit nerskrivna för att ni skall tro att Jesus är Messias,
Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn.

Johannes 20:31, Fb
 

Johannes talar om för oss att hans huvudsyfte med att skriva sitt evangelium var att hans läsare skulle kunna finna liv genom Jesus Kristus. För att kunna ta emot liv från Kristus måste de tro på honom, och för att de ska kunna tro på honom har Johannes valt ut vissa tecken som vittnar om Kristus, Messias. Vittnesbörd leder alltså till tro, och tro till liv.
 
Johannes ser sålunda sitt evangelium huvudsakligen som ett vittnesbörd om Kristus. Det är som om hans evangelium vore en rättssal och Jesus Kristus står inför rätta. En rad vittnen kallas in, varav Johannes döparen är det första, och försvarsadvokaten fortsätter sin bevisning med sju underverk i dramatiserad form.
 
1. Jesus förvandlade vatten till vin och gjorde anspråk på att införa en ny ordning.
 
2. och 3. Jesus utförde två helandeunder och gjorde anspråk på att kunna skänka nytt liv.
 
4. Jesus mättade fyratusen människor och gjorde anspråk på att vara Livets bröd.
 
5. Jesus gick på vattnet och gjorde anspråk på att råda över naturens krafter.
 
6. Jesus skänkte syn åt en blind man och gjorde anspråk på att vara Världens ljus.
 
7. Jesus uppväckte Lasaros från de döda och gjorde anspråk på att vara Uppståndelsen och Livet.
 
Men det finns ytterligare en aspekt på Johannes vittnesbörd om Jesus. De sju underverken i den första hälften av hans evangelium är tecken på makt och auktoritet. I den andra hälften av sitt evangelium däremot skildrar Johannes tecknen på Jesu svaghet och ödmjukhet, först när han tvättar lärjungarnas fötter och sedan på korset, som Johannes tolkar som att Jesus blir förhärligad.
 
Sammanfattningsvis består Johannes evangelium av två delar: del 1 är Tecknens bok, medan del 2 är Korsets bok. Men i båda delarna, genom hela sitt evangelium, vittnar Johannes om Jesus i syfte att hans läsare ska tro på Honom och därigenom kunna ta emot livet från Honom.
 
 
Läs vidare: Joh 20:30-31; Joh 21:25 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg