Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Söndag: Jesu tidigaste barndom

[Josef och Maria tog honom] till Jerusalem
för att bära fram honom inför Herren.

Lukas 2:22
 

Av de fyra evangelisterna är Lukas den som mest detaljerat skildrar Jesu tidigaste barndom. Han nämner särskilt tre händelser eller kulthandlingar där spädbarnet Jesus står i centrum.
 
För det första blev Jesus omskuren när han var åtta dagar gammal. Omskärelsen hade getts till Abraham cirka tvåtusen år dessförinnan som ett tecken på det förbund som Gud slöt med honom och hans avkomlingar. Det gjorde Jesus till en äkta son av Abraham (1 Mos 17:12-13; 3 Mos 12:3).
 
För det andra fick han namnet Jesus, som betyder ”Gud frälser”*. Både Matteus och Lukas berättar att en ängel sa åt Josef och Maria innan han var född att ge honom namnet Jesus (Matt 1:21; Luk 1:31). Namnet antydde att han hade kommit på ett räddningsuppdrag.
 
För det tredje bars han fram i templet i Jerusalem. Två speciella ceremonier från Gamla testamentet kombinerades i samband med detta besök, varav det ena hade med modern att göra och det andra med barnet. Å ena sidan frambar Josef och Maria, när de föreskrivna fyrtio dagarna av rituell avskildhet var tillända, det anbefallda offret. I vanliga fall bestod detta av ett lamm som brännoffer och en duva som syndoffer. Men Josef och Maria, som tillhörde de fattigare bland folket, frambar istället två duvor.
Jesus blev sålunda omskuren, namngiven och framburen, och alla tre händelserna hade med hans tjänst i den här världen att göra. Hans omskärelse porträtterar honom som Abrahams son, en äkta medlem av Guds förbundsfolk. Hans namn, Jesus-Yeshua, förkunnade honom som syndarens himlasände Frälsare. Att han bars fram inför Gud visade att han var överlåten åt att tjäna Gud och beredd att göra Faderns vilja.
_____________
* Jesus – se fotnot i ”Bebådelsen”, övers. anm.
 

Läs vidare: Luk 2:21-24 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg