Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Måndag: Pojken i templet

Varför letade ni efter mig? Visste ni
inte att jag måste vara i min Faders hus?

Lukas 2:49, NIV
 

Den enda händelse vi har någon kunskap om vad gäller Jesu ungdom är den innebördsmättade skildringen av hur han ”går vilse” i templet. lagen föreskrev att varje vuxen israelit skulle bege sig upp till Jerusalem vid de tre stora högtiderna: påsken, förstlingsskörden (pingsten) samt höstskörden (lövhyddohögtiden) (2 Mos 23:14-17), även om påsken skulle prioriteras ifall avståndet var för stort för att man skulle kunna genomföra alla tre. Josef och Maria färdades varje år till påskhögtiden i Jerusalem, och åtminstone det här året följde Jesus med dem. Han var nu tolv år, och året därpå skulle han fylla tretton och bli bar mitsva (”lagens son”) och ta ett andligt vuxenansvar i den judiska gemenskapen.
 
Hur det gick till när Josef och Maria tappade bort honom får vi ingen riktig förklaring på. Det kan ha varit så att, eftersom manliga och kvinnliga pilgrimer inte gick tillsammans, båda antog att han var med den andre. I alla händelser fann de honom, efter tre dagars letande, i templet, ”där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor” (Luk 2:46). Hans åhörare ”häpnade” (Luk 2:47) över hans insikter och hans föräldrar ”förundrades” (NIV) – samma två verb som på andra ställen används för att uttrycka den förundran människor kände i hans närhet.
 
Det mest anmärkningsvärda är dock vad Jesus svarade, de första Messias-ord som dokumenterats. Lägg särskilt märke till två saker i det han säger.
För det första kallar han Gud sin Fader och templet för sin Faders hus. Därmed rättar han sin mor som sagt till honom: ”Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga” (Luk 2:48). Jesus var redan då medveten om sitt speciella förhållande till Gud som sin Far.
 
För det andra uttrycker Jesus en känsla av tvång. ”Visste ni inte att jag måste vara i min Faders hus?” (Luk 2:49). Varför detta ”måste”, varför var detta så viktigt för honom? Det får vi inte veta. Men säkert var han redan då medveten om sitt uppdrag så som det hade uppenbarats i Skriften, och Skriftens ord måste uppfyllas.

Läs vidare: Luk 2:41-51 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg