Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Söndag: Jesu dop

Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galiléen
och döptes i Jordan av Johannes.

Markus 1:9
 

Johannes döparens tjänst hade väckt sensation. Plötsligt befann han sig i centrum för en mäktig andlig väckelse. Stora folkskaror samlades invid Jordanflodens nedre lopp, både för att lyssna till hans maningar till omvändelse och för att bli döpta. Domen stod för dörren, sa han, och han manade dem att fly undan den kommande vreden.
 
 
Kanske var det nyheten om denna väckelserörelse som fick Jesus att lämna hem, arbete och släktingar och ansluta sig till den. Det är dock knappast förvånande att när Jesus kom till Johannes för att döpa sig, så tvekade denne. Han hade redan talat om Jesus som en som var mäktigare än han själv och vars sandalremmar han inte var värdig att knyta upp. Därför föreföll det mer passande att Johannes skulle bli döpt av Jesus än tvärtom. Men Jesus insisterade.
 
 
Det kan också förefalla märkligt i våra ögon att Jesus bad om att få bli döpt. Johannes dop var ett dop till omvändelse och syndernas förlåtelse, och Jesus var ju utan synd. Kanske han önskade identifiera sig med sitt folk i vetskap om att han en dag skulle ta deras synder på sig.
 
 
I alla händelser innebar Johannes dop för Jesus ett införlivande i Israels renade kvarleva.
 
 
När Jesus steg upp ur dopets vatten öppnades himlen, Anden kom ner över honom som en duva och en röst från himlen sa: ”Detta är min älskade Son, han är min utvalde” (Matt 3:17). Dessa ord förenade två gammaltestamentliga uttalanden.

Det första, ”detta är min älskade Son...” är hämtat ur Psaltaren 2:7, där Gud förkunnar att den davidiske kungen är hans son.

Det andra, ”han är min utvalde som jag har kär” är ett citat från Jesaja 42:1, där Gud uttrycker sin glädje över sin tjänare.

På så vis framställs Jesus som både Guds son och hans tjänare.
 
 
Jesu dop var en underbar manifestation av treenigheten i det att Fadern erkänner Sonen samtidigt som Anden sänker sig ner över honom. Detta var Jesu kallelse, mycket lik profeternas kallelse, som både bemyndigade och utrustade honom för hans tjänst.
 
 
Läs vidare: Matteus 3:13-17 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg