Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fredag: Jesu böneliv

Tidigt på morgonen, medan det var mörkt, steg Jesus
upp och gick till en enslig plats och bad där.
Markus 1:35, Fb

  

Vi har svårt att föreställa oss hur krävande Jesu trefaldiga tjänst måste ha varit för honom. Markus beskriver för oss en vanlig dag i Kafarnaum. Den började med undervisning, och Jesus slog sina åhörare med häpnad på grund av den auktoritet med vilken han talade. Nyheten om honom spred sig snabbt över hela Galiléen och människor strömmade till för att bli undervisade och botade. Den kvällen, efter solnedgången, när det var lite svalare och han kanske hade sett fram emot en måltid och en stunds vila, ”[samlades] hela staden...utanför dörren” (Mark 1:33) och han botade de sjuka. Det låter enkelt, men när han senare botade en kvinna med blödningar läser vi att kraft gick ut från honom. Han måste ha känt sig fullständigt utpumpad. Och tröttsammast av allt var hans konfrontation med de onda andarna. Guds rike hade brutit fram, men djävulen tänkte inte ge upp sitt rike utan strid.

Jag undrar hur sent Jesus gick till sängs den kvällen. Det enda vi får veta är att efter en hektisk dag av tjänst inför Gud behövde han återhämta sig såväl fysiskt som andligt. Därför steg han upp tidigt nästa morgon och gick till en enslig plats för att be där.

Lukas är den av evangelisterna som visar störst intresse för denna sida hos Jesus. Han nämner ett tiotal tillfällen när Jesus bad, varav flera saknar parallell hos de övriga evangelieförfattarna.

Jesus kände väl till verser från Gamla testamentet som exempelvis Jesaja 40:31: ”De som väntar efter Herren hämtar ny kraft” (1981). Och denna vederkvickelse sökte han i bönen. Vi vet också hur innerligt hans förhållande till Fadern var genom att han använder den arameiska smeknamnsformen Abba. Den framlidne professorn Joachim Jeremias skrev: ”Ingenstans i den judiska bönelitteraturen före Jesu tid...finner man detta tilltal av Gud som Abba...Jesus däremot använde ständigt detta ord i sin bön.”* Sålunda vederkvickt av bönen kunde Jesus återvända till sin hektiska vardag. Det var denna rytm av bön och tjänande, återhämtning och engagemang som gjorde det möjligt för Jesus att orka med alla påfrestningar i sitt arbete. Och om han behövde det, så behöver vi det desto mer!

_____________

* Joachim Jeremias, The Central Message of the New Testament (London: SCM, 1965), 16-17, 19- 21, 30.

 

Läs vidare: Markus 1:21-39 


 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg