Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Lördag: Jesus kallar de Tolv

[Jesus samlade] sina lärjungar, och bland dem
valde han tolv, som han kallade apostlar.

Lukas 6:13
 

Jesu val och kallelse av de Tolv ägde enligt Lukas rum efter att han ägnat en hel natt åt bön. Han visste uppenbarligen att han stod inför ett viktigt beslut, eftersom de Tolv skulle fylla en särskild uppgift i framtiden. Två punkter är särskilt betydelsefulla här.
 
 
För det första: Jesus valde tolv. Han hade redan ett antal anhängare eller ”lärjungar”, men ur denna större grupp valde han tolv. Att det blev just tolv var absolut ingen slump. Han såg de tolv apostlarna som en motsvarighet till Israels tolv stammar. Han skulle tillsammans med apostlarna bilda kärnan till ett förnyat och renat Israel.
 
Det mest iögonfallande med listan över apostlarna är variationen. Ett laddat exempel är att Matteus tullindrivaren (som av folket betraktades som förrädare) och Simon seloten (en extrem nationalist) båda valdes in i apostlagruppen. Kanske Jesus medvetet valde till apostlar män som var så kulturellt olika varandra som en försmak av den variation som hädanefter för alltid skulle prägla Jesus-gemenskapen.
 
 
För det andra: Jesus utnämnde dem till apostlar, eller ”utsända”. Låt oss begrunda den dubbla bakgrunden till detta ord. I Gamla testamentet var profeterna de ”utsända”. Precis som Jahve hade sänt sina profeter sände Jesus nu ut sina apostlar. Senare, inom den rabbinska judendomen, var den ”utsände” en shaliach, utsänd av Sanhedrin till att undervisa. Om denne sades det att ”den som är utsänd av någon är som den personen själv”, det vill säga att han bär på sändarens auktoritet. Det är i den meningen som Jesus senare kunde säga till de Tolv: ”Den som tar emot er tar emot mig” (Matt 10:40) och ”Den som lyssnar till er, han lyssnar till mig” (Luk 10:16).
 
 
För att utrusta dem till att tala i hans namn utsåg Jesus tolv män ”som skulle följa honom” som ögonvittnen, de skulle höra hans ord och se hans gärningar för att sedan vittna om vad de hade sett och hört (Mark 3:14; se även Joh 15:27). Dessa grundläggande villkor för apostlatjänsten fick stor betydelse när Nya testamentet skulle nedtecknas.
 

Läs vidare: Markus 3:13-19 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg