Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Söndag: Saligprisningarna

Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
Matteus 5:3


Vi behöver inleda med tre negativa konstateranden.
För det första uppmanar Jesus oss inte att vara selektiva i vår livsstil genom att han exempelvis kallar endast somliga att vara ödmjuka och andra att vara barmhärtiga. Nej, samtliga åtta saligprisningar, liksom Andens samtliga nio frukter, bör känneteckna Kristi lärjungar.
För det andra presenterar Jesus här inte någon formel för mental hälsa. Det är sant att makarios (”salig” eller ”välsignad”) kan betyda ”lycklig”, men Jesus syftar här inte på en subjektiv bedömning (vad vi känner), utan på en objektiv (vad Gud anser).
För det tredje predikar Jesus inte frälsning genom goda gärningar, utan undervisar om hur de redan pånyttfödda av Anden bör leva sina liv.

De fattiga i anden är de som erkänner att de är andligen konkursmässiga. De säger: ”Ingenting är allt jag har, men här vid korset blir jag kvar.” De som sörjer går ännu längre. Det är inte förlusten av en älskad de sörjer, utan förlusten av sin integritet och självrespekt. De blir tröstade av Guds förlåtelse. De ödmjuka (av sammanhanget att döma) är villiga att låta andra tänka om dem vad de själva säger att de är. Nästa steg blir att de hungrar och törstar efter rättfärdighet. Guds folk kännetecknas av en andlig hunger.

Om de första fyra saligprisningarna gäller vårt förhållande till Gud, gäller de nästkommande fyra vårt förhållande till andra människor. Eftersom vår Gud är barmhärtig måste hans folk också vara det; de måste vara kärleksfulla och tjäna andra människor i deras situation just som den barmhärtige samariern lärde oss förra veckan. Nästa grupp av människor som kallas saliga är de renhjärtade, det vill säga de målmedvetna och uppriktiga. Kristna ska dessutom vara fridstiftare. Då skall de kallas Guds barn, eftersom deras Fader är den främste fridstiftaren genom att han stiftade en dyrbar fred med oss genom sin Sons död (Kol 1:20). Den åttonde saligprisningen uttalar en välsignelse över dem som förföljs för rättfärdighetens skull.

Förföljelsen av kristna ökar i många länder i dag. Det tillhör vår kallelse som kristna, lärde Jesus, och där är vi i ädelt sällskap, eftersom profeterna förföljdes före oss. Jesu Kristi motkultur står sålunda i opposition till den världsliga kulturen. Jesus gratulerar dessa som världen ömkar mest och kallar världens förakt för välsignad.
 

Läs vidare: Matteus 5:1-12 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg