Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Måndag: Salt och ljus

Ni är jordens salt...Ni är världens ljus...Låt
på samma sätt ert ljus lysa för människorna.

Matteus 5:13-14,16
 

Salt och ljus är de två vanligaste nödvändigheterna i hemmet. Jesus måste ha sett sin mor använda salt i matlagningen. På den här tiden, före kylskåpet, använde man salt mest för konservering och i bakteriedödande syfte. Maria blötlade säkert fisk och kött i saltvatten. Och hon tände säkert oljelamporna när solen gick ner.
 
Detta är de bilder Jesus använde för att beskriva det inflytande han hoppades att hans lärjungar skulle utöva i världen. Vad menade han? Vad är det meningen att vi ska göra utifrån hans val av metaforer? Jag menar att han ville lära oss fyra sanningar.
 
För det första att kristna är radikalt annorlunda jämfört med icke-kristna. Båda bilderna ställer dessa kulturer i motsats till varandra – å ena sidan världen och å andra sidan du, som är ämnad att vara ett ljus i denna mörka värld. Världen är som ruttnande kött och skämd fisk, men du är ämnad att vara dess salt och på så vis förhindra den sociala förruttnelsen. De båda kulturerna är lika väsensskilda som ljus och mörker och som salt och förruttnelse.
 
För det andra måste kristna genomsyra det icke-kristna samhället. Även om vi är annorlunda andligt och moraliskt sett får vi inte isolera oss socialt. En lampa gör ingen nytta om den stoppas undan i en garderob, och salt gör ingen nytta så länge det ligger kvar i saltströaren. Ljuset måste lysa i mörkret liksom saltet måste tränga in i köttet. Båda modellerna är en illustration av genomsyrandeprocessen.
 
För det tredje kan kristna påverka och förändra det icke-kristna samhället. Salt och ljus är båda effektiva medel. De förändrar sin omgivning. När salt tillsätts köttet händer något; förruttnelsen hejdas. Likadant när ljuset tänds händer något; mörkret flyr. Inte bara enskilda människor kan förändras; hela samhällen kan också förändras. Vi kan naturligtvis inte skapa ett helt perfekt samhälle, men vi kan bidra till att det blir bättre. Historien är full av exempel på hur kristna har bidragit till sociala förbättringar.
 
För det fjärde måste kristna bevara sin kristna särart. Saltet måste bevara sin sälta, annars blir det värdelöst. Ljuset måste bevara sin lyster, annars förmår det aldrig skingra mörkret. Och vilka är våra särdrag som kristna? Det får vi veta i resten av Bergspredikan.

Läs vidare: Matteus 5:13-16 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg