Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Onsdag: De sex antiteserna


Ni har hört att det blev sagt: "Du skall älska din nästa och
hata din fiende." Men jag säger er: älska era fiender.

Matteus 5:43-44
 

Vi såg i går att det Jesus vände sig emot i de sex antiteserna i Matteus 5 inte var Skriften utan traditionerna. Samtliga sex antiteser är variationer på samma
tema. Eftersom de skriftlärda och fariséerna upplevde lagen betungande försökte de lätta på dess krav och betona dess eftergifter. På så sätt gjorde de lagen
mer hanterlig. Låt oss ta den femte och sjätte antitesen som exempel.
 
Här är den femte: "Ni har hört att det blev sagt: 'Öga för öga och tand för tand.' Men jag säger er: värj er inte mot det onda/den som är ond, Fb" (Matt 5:38). Paragrafen "öga för öga och tand för tand" var avsedd som en instruktion till Israels domare. Den uttryckte lex talionis, principen om proportionell vedergällning som maximistraff. Men de skriftlärda och fariséerna flyttade ut denna princip från rättssalen (där den hörde hemma) och tillämpade den på personliga relationer (där den inte hörde hemma). De använde den för att rättfärdiga hämnd, något som paragrafen uttryckligen förbjöd.
 
Och nu till den sjätte antitesen: "Ni har hört att det blev sagt: "Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender" (Matt 5:43-44). De skriftlärdas citat var en skandalös förvrängning av Skriften på så vis att det utökade budet att älska vår nästa med ett tillägg om att hata fienden, något som inte förekommer i den gammaltestamentliga texten. De laglärde frågade sig vem deras nästa var som de var förpliktigade att älska. Jo, men visst, resonerade de: deras nästa var en som var deras like ifråga om folktillhörighet och tro. Om de alltså förväntades att älska enbart sin nästa måste de väl få lov att hata sin fiende? Jesus fördömde dock starkt en sådan slutsats. "Vår nästa" innefattar enligt Guds sätt att se även vår fiende.
 
Om vi bara älskar dem som älskar oss tillbaka är vi inte bättre än de icke-troende. Men om vi älskar våra fiender blir det uppenbart att vi är vår himmelske Faders barn, eftersom han älskar utan urskillning och låter sitt regn falla över både onda och goda. Alfred Plummer sammanfattade alternativen: Att återgälda gott med ont är djävulskt. Att återgälda gott med gott är mänskligt. Att återgälda ont med gott är gudomligt.
 

Läs vidare: Matteus 5:43-48 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg