Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fredag: Äkta och falska ambitioner

Sök först hans [Guds] rike och hans rättfärdighet,
så skall ni få allt det andra också.

Matteus 6:33
 

Nu visar Jesus på kontrasten mellan vad hedningarna söker och vad kristna borde söka främst i livet. Vad vi söker är det vi ställer fram för oss som det yttersta goda åt vilket vi viger våra liv. Det blir vårt mål, vår ambition. Jesus krymper alternativen till endast två. Hedningarna är som besatta av sitt eget materiella välbefinnande (mat, dryck, kläder), medan kristna borde ägna sig åt Guds överhöghet och rättfärdighet och att de ska spridas ut över världen.
 

Jesus börjar med det negativa. Tre gånger upprepar han sitt förbud mot att bekymra sig för materiella ting. Han förbjuder inte tankar eller planering, utan snarare bekymrade tankar. Oro och bekymmer är oförenliga med kristen tro. Om Gud redan tar hand om oss till kropp och liv, skulle vi då inte kunna lita på honom när det gäller mat och kläder? Och om Gud föder fåglarna och kläder liljorna, skulle vi inte kunna förlita oss på att han föder och kläder oss?
 

Samtidigt får vi inte missförstå Jesu undervisning.
 
För det första: Att lita på Gud innebär inte att vi slipper arbeta för vårt uppehälle. Här kan fåglarna lära oss något, för hur föder Gud fåglarna? Svaret är att det gör han inte! Jesus var uppmärksam på saker och ting i naturen. Han visste mycket väl att fåglarna föder sig själva. Det är bara indirekt som Gud föder dem genom att förse dem med det de behöver.
 
För det andra: att lita på Gud undantar oss inte från olyckor. Det är sant att inte en enda sparv faller till marken utan att Fadern tillåter det. Men sparvar faller till marken och blir dödade. Likadant med människor. Likadant med flygplan.
 

Istället för att vara upptagen med materiella ting ska Jesu lärjungar framförallt söka Guds rike och hans rättfärdighet. Att söka Guds rike innebär att proklamera Kristus som Konungen för att människor ska underordna sig honom. Att söka Guds rättfärdighet innebär att vi kommer ihåg att Gud älskar rättfärdighet och hatar det onda på så vis att, även utanför rikets gränser, rättvisa behagar Gud mer än orättvisa, frihet mer än förtryck och fred mer än våld och krig. I denna dubbla ambition kombineras våra evangelistiska och sociala förpliktelser, och Guds ära blir det viktigaste för oss.
 

Läs vidare: Matteus 6:25-34 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg