Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Onsdag: Ge oss i dag vårt bröd...

Gör mig varken fattig eller rik, utan ge mig bara mitt beskärda bröd.
Ordspråksboken 30:8
 

I andra hälften av bönen Fader vår ändras det possessiva adjektivet från din/ditt till oss/vår genom att vi går vidare från Guds2020-04-28 00:00:00 angelägenheter till våra. Efter att ha gett uttryck för vår brinnande omsorg om Guds ära erkänner vi nu vårt ödmjuka beroende av hans nåd. Även om våra personliga behov hamnat på andra plats är de inte bortglömda. Att låta bli att nämna dem alls i våra böner i tanken att vi inte vill besvära Gud med sådana småsaker är lika fel som att låta dem dominera våra böner.
Vissa tidiga bibelkommentatorer kunde inte tro att Jesus menade att vår första bön skulle gälla det dagliga brödet. Det var opassande, tyckte de. Så de allegoriserade denna bön. Tidiga kyrkofäder som Tertullianus, Cyprianus och Augustinus menade att ordet syftade på det osynliga brödet som är Guds ord (Augustinus) eller på det sakramentala brödet i den heliga nattvarden. Vi borde vara tacksamma för reformatorernas mera generösa och samtidigt jordnära tolkning. Calvin kallade fädernas förandligande ”övermåttan absurd”. Luther skrev att brödet var en symbol för ”allting som är nödvändigt för uppehållandet av detta livet, såsom mat, en frisk kropp, bra väder, hus och hem, hustru, barn, en god regering samt fred”.
 
Bönen att Gud ska skänka oss dessa ting bortser naturligtvis inte från att människor måste arbeta för att förtjäna sitt uppehälle eller att vi själva måste mätta de hungriga. Snarare är den ett uttryck för vårt totala beroende av Gud, som oftast använder mänskliga produktions- och distributionsmedel för att förverkliga sina syften. Dessutom tycks Jesus vilja göra sina lärjungar medvetna om att detta är något som ska ske dag för dag. Det grekiska adjektivet epiousios i ”vårt bröd för dagen som kommer” var så pass okänt bland antikens människor att Origenes trodde att evangelieförfattarna hittat på det. Antingen det betyder ”för denna dag” eller ”för dagen som kommer”, så är det en bön för den omedelbara framtiden. Vi ska leva en dag i taget. Att tacka Gud före måltiden är att bejaka detta. Det är en
värdefull kristen vana.

Läs vidare: 5 Mos 26:1-11 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg