Stiftelsen Bibelskolan.com
 

2 sönd i fastan - Trons goda kamp - i mötet med andra

 

Tema 'Den kämpande tron' '

Epistel: Andra Korinthierbrevet 6: 1-10

 

TRONS GODA KAMP - I MÖTET MED ANDRA

”Den kämpande tron” är temat denna söndag. ”Kämpa trons goda kamp” – skriver Paulus på ett ställe. I sin undervisning idag beskriver han hur han vill bemöta varje människa han träffar. Det är en beskrivning som är totalt motsatt den ”troskamp” som självmordsbombare menar sig utföra. Här handlar det om trons goda kamp Han söker möta människor ”med renhet, kunskap, tålamod och godhet, med helig Ande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft”. En väg för alla kristna att söka följa.

Trons kamp”  – det förutsätter att vi kommit till tro på Jesus Kristus. Då har vi också fått del av nåden genom Jesus Kristus.  ”Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet”. Varje ny dag är nu frälsningens dag, säger Paulus. Varje dag får vi be om Guds hjälpa och räkna med den. Inte minst när vi nu skall möta vår medmänniska med

renhet
Det är nyttigt att ibland kalibrera sitt inre: Har jag rena motiv? Kan jag låta bli att själv stå i centrum? Håller jag egennyttan borta ifrån mig? Söker jag möta människor med Kristi sinnelag?

kunskap
Genom den kristna tron har vi fått en kunskap om Guds och hans vilja, som kanske de flesta saknar. I samtal med andra frågar vi oss: Vad har Gud sagt om detta i sitt ord? Är det läge nu att dela med sig av den kunskapen?

tålamod och godhet
Det är lätt att i ett samtal bli provocerad, brusa upp, ge igen, eller bara gå därifrån. Då påminner oss Gud: tålamod! godhet! Om den andre genom dig får möta en blid, god och tålmodig människa, anar hon Kristus!

helig Ande
Innan Jesus lämnade jorden lovade han sina lärjungar ”en annan Hjälpare, som alltid skulle vara hos er”, den helige Ande. När vi märker vår egen otillräcklighet får vi tyst sända upp bönerna till Herren om hjälp från hans Ande.

uppriktig kärlek
Gud säger till vart och ett av sitt barn: ”Du skall älska varje människa”. Visa att du ser henne. Låt henne märka att du intresserar dig för henne. Låt henne känna att hon i dig möter en medmänniska som vill hennes bästa. Det bety­der inte att du alltid håller med. Men att du vill möta henne i kärlek, det skall hon inte behöva tvivla på.

sanningens ord
Sanningens ord kan ibland göra ont. Men sagt i rätt stund och med kärlek kan de komma att betyda mer än tusen aldrig så välmenande ord.  Men det kostar - mod och kärlek!

Guds kraft
Många krafter kan vara i rörelse när en kristen möter en icke-kristen. Det kan vara världens tankar gentemot Guds tankar. Det kan handla om fördomar man har eller sår man fått i kristna sammanhang. Det kan handla om ren illvilja, ockulta inflytanden eller annat som hör mörkrets välde till. Då, om inte förr, gäller det att i det tysta be om att Guds kraft skall finnas med och verka i sammanhanget. Minns: ”Han som är i oss (den helige Ande) är större än han som är i världen”.

Visst felar vi många gånger. Ser inte tillfällena, tycker inte att vi har tid eller orkar inte stå till förfogande. Men då återvänder vi till basen på nytt: den nåd vi tagit emot från Gud genom Jesus Kristus. I den nåden gör vi ständigt nya försök att möta medmänniskor på Kristi vis. I dem mötena är vi, enligt aposteln, inget mindre än ”Guds medhjälpare”!

Åke Reinholdsson

                            

 

 

 

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg