Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Onsdag: Saddukéernas misstag

Jesus svarade: ”Ni tänker fel därför att ni varken
kan Skriften eller vet något om Guds makt.”

Matteus 22:29
 

Fariséerna och saddukéerna var ständigt oense och tvistade med varandra. Fariséerna hade exempelvis utarbetat en omfattande teologi angående livet efter detta, men den förkastades av saddukéerna som menade att när kroppen dör så dör samtidigt själen. Mer grundläggande var deras olika syn på Skriften, något som Jesus kritiserade hos båda. Fariséerna lade till Skriften (sina traditioner), medan saddukéerna drog ifrån Skriften (dess övernaturliga inslag).
 
Under påskveckan kom några saddukéer till Jesus med en kuggfråga baserad på den så kallade leviratlagen beträffande äktenskap. Enligt den var det så, att om en make dog barnlös måste hans bror gifta sig med änkan. ”Du, Jesus”, sa saddukéerna, ”det fanns här hos oss sju bröder. Samtliga dog barnlösa ända tills även kvinnan dog. Vems hustru blir hon i livet efter detta när hon nu har varit gift med alla sju?” (fritt översatt). Man kan riktigt se deras slugt leende ansikten. De tyckte att de var fruktansvärt klyftiga och kunde förlöjliga tron på ett liv efter detta som en absurditet.
 
Jesus inledde och avslutade sitt svar med ett klart konstaterande att saddukéerna var helt fel ute – ja, de tog ”grundligt miste” (Mark 12:27). Dessutom berodde deras misstag på okunskap. De varken kunde Skriften eller visste något om Guds makt.
 
Som exempel på saddukéernas brist på kunskap om Skriften påminde Jesus dem om händelsen med den brinnande busken och vad det betydde att Gud presenterade sig som Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Gud hade med patriarkerna slutit ett unikt förbund grundat på kärlek. Trodde saddukéerna verkligen att en sådan förbundsgemenskap kunde brytas i och med döden? Fortfarande i dag finns mycket felaktigt tänkande i kyrkan som beror på brist på kunskap om eller respekt för Guds ord.
 
Den mer grundläggande orsaken till saddukéernas felaktiga tänkande var dock ett annat slags okunskap. De tog för givet att om det verkligen fanns ett liv efter detta, så skulle det se likadant ut som här. Det tycks inte ha fallit dem in att Gud mycket väl kan ha skapat en annorlunda tillvaro, där äktenskapet är avskaffat. De saknade kunskap om Guds makt.
 

Läs vidare: Markus 12:18-27 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg