Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Lördag: Judas motiv

Men Judas Iskariot, en av de tolv, gick till
översteprästerna för att förråda honom.

Markus 14:10
 

Det är sant att Judas förräderi av Jesus betraktades av den första församlingen som en uppfyllelse av Skriften (se Ps 41:9; Joh 17:12), och att det ägde rum efter att Satan först hade ”ingett” Judas och ”for...in i honom” (Joh 13:2, 27). Men dessa omständigheter undantar ändå inte Judas från skuld. Varken den bibliska profetian eller Satans påverkan befriar honom från ett personligt ansvar för sina handlingar. I sista stund i Övre salen vädjade Jesus till honom en sista gång (Joh 13:25-30), och när Judas förkastade hans vädjan sa Jesus: ”Ve den människa genom vilken Människosonen blir förrådd!” (Matt 26:24).
 
Vad kan ha legat bakom Judas beslut? Evangelisterna betonar hans kärlek till pengar. Johannes berättar att han hade hand om apostlarnas kassa och att han var en tjuv som tog för sig av deras gemensamma medel. Inte undra på att han förfasade sig över Marias slöseri. Han tycks ha gått raka vägen till prästerna för att reparera en del av förlusten. Han köpslog med dem, och de enades om trettio silvermynt, kostnaden för att friköpa en vanlig slav.
 
Ett annat motiv för Judas förräderi kan ha varit politiskt snarare än ekonomiskt. Det har spekulerats mycket kring innebörden i Judas efternamn – Iskariot. Somliga menar att det var namnet på en plats och att han var ”en man från Keriot”, en by söder om Hebron. Andra tror att namnet Iskariot var en förvanskning av sikarios, lönnmördare eller ”dolkman” (av grek. sica, dolk), och att Judas var medlem av sikarii, en fanatisk terroristgrupp som omnämns hos Josefus, den judiske historikern på 100-talet. Var Judas således en militant nationalist som längtade efter Israels befrielse från det romerska väldet och var besviken på Jesus som misslyckad messiasgestalt? Det är möjligt, men de fakta vi har räcker inte för att säga detta med säkerhet.
 
Som vi har sett ställer evangelisterna Maria och Judas i skarp kontrast till varandra – Marias icke-beräknande generositet och Judas kallt beräknade köpslående. Uppretad av Marias slöseri med en hel årslön sålde Judas Jesus för knappt en tredjedel av den summan. Det stämmer verkligen att ”kärleken till pengar är roten till allt ont” (1 Tim 6:10).
 

Läs vidare: Johannes 13:1-2, 18-30 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg