Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fredag: Sanningens Ande

Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när
han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen.

Johannes 16:12, Fb
 

Centralt i Jesu utläggning i Övre salen är två löften angående sanningens Andes tjänst.
 
För det första skall sanningens Ande ”påminna er om allt vad jag har sagt er” (14:26). Även om kristna med dåligt minne ibland har gjort anspråk på detta löfte, riktades det främst till apostlarna. I tre år hade Jesus undervisat dem. Nu är han angelägen om att detta rika sanningsarv blir bevarat. Han hade undervisat, och nu skulle den helige Ande sköta påminnelsen. Löftet uppfylldes i och med att evangelierna nedtecknades.
 
För det andra skall sanningens Ande ”föra er in i hela sanningen” (Joh 16:13). Jag tror knappast att någon text blivit så till den grad missförstådd som denna. Frågan är vem Jesus syftar på med ordet ”er” i löftet – ”han skall föra er in i hela sanningen.” De romerska katolikerna tillämpar det på påven och biskopskollegiet såsom apostlarnas efterträdare, de ortodoxa på kyrkan och dess levande tradition, liberalteologerna anpassar det efter det rådande kulturklimatet, medan pingstvännerna slutligen tillämpar det på varje Ande-fylld troende. De reformerta och evangeliska kristna hävdar däremot med bestämdhet att ”er” och ”ni” måste syfta på apostlarna som samlats kring Jesus i Övre salen. Pronomenet ”er”/”ni” förekommer tre gånger i Johannes 16:12-13: ”Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen” (min kursivering). Av dessa måste de båda första ”er”/”ni” syfta på apostlarna och därmed också det tredje, eftersom vi inte kan ändra identiteten hos ett av dem i en och samma mening. Jesus betraktade sålunda sin egen undervisning som ofullständig. Han hade mycket mer att lära apostlarna, men de förmådde inte bära allt just nu, och därför skulle den helige Ande komplettera det som Jesus lämnat ofullständigt. Han skulle leda apostlarna in i hela sanningen, så mycket han ville uppenbara för dem, ett löfte som uppfylldes i och med nedtecknandet av Apostlagärningarna, Breven och Uppenbarelseboken.
 
Den helige Ande hade således både en påminnande och kompletterande tjänst, vilka båda fullgjordes i och med nedtecknandet av Nya testamentet.
 

Läs vidare: Joh 15:26-27; Joh 16:12-15 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg