Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Lördag: Herrens bön för sina egna

Jesus...såg upp mot himlen och sade: ”Fader, stunden har kommit.”
Johannes 17:1

Johannes 17 är ett av Bibelns djupaste kapitel. Hela böcker har skrivits för att belysa det. Thomas Manton, till exempel, en gång Oliver Cromwells kaplan, gav fyrtiofem predikningar över detta kapitel. När de kom ut i bokform upptog de mer än 450 sidor. Så vad kan vi hoppas kunna åstadkomma på denna boksida med långt färre ord än så?! Efter att ha bett för sig själv, att han skulle bli förhärligad på korset, ber Jesus för sina egna trogna.
 
 
För det första ber Jesus för församlingens sanning, eller mer bokstavligt att Fadern skulle bevara dem i sitt namn eller ”att vara trogna hans namn” (Joh 17:12, JB) Det är en bön om att hans lärjungar ska förbli trogna den uppenbarelse han skänkt dem.
 
 
För det andra ber Jesus för församlingens helighet. Hans bön är inte att vi ska dra oss undan världen utan att vi, medan vi fortfarande är kvar i världen, ska bevaras från den ondes makt (Joh 17:15).
 
 
För det tredje ber Jesus för församlingens utåtriktade arbete. ”Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen” (Joh 17:18). Jesus framställer sin uppsökande tjänst som en förebild för oss. Han uppsökte ju vår värld, och nu ska vi uppsöka andra människors världar. Sann mission är inkarnerad mission.
 
 
För det fjärde ber Jesus för församlingens enhet, en enhet med två aspekter
 
(1) Det är en enhet med apostlarna. ”Inte bara för dem [apostlarna] ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett” (Joh 17:20-21). Det är en bön om att det ska finnas en kontinuitet genom historien mellan apostlarna och den efter-apostoliska församlingen, att församlingen i varje generation ska vara sant apostolisk och trogen Nya testamentets undervisning.
 
(2) Det är en enhet med Fadern och Sonen (Joh 17:21).
Här har vi således den dubbla enhet som Jesus bad om. Det är en enhet med apostlarna (en gemensam sanning) samt en enhet med Fadern och Sonen (ett gemensamt liv). Former är viktiga. Men ännu viktigare är en enhet i sanning och liv.
 

Läs vidare: Joh 17 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg