Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Onsdag: Förhöret inför Sanhedrin

Översteprästerna och hela rådet sökte få fram vittnesmål
mot Jesus för att kunna döma honom till döden.

Markus 14:55
 

Forskare och bibelkunniga tvistar ännu om vissa detaljer i de fyra förhör Jesus tvingades utstå inför Hannas, Kajafas, Herodes och Pilatus. Det tycks dock vara utom allt tvivel att han fördes direkt från Getsemane till ett sent, inofficiellt och preliminärt förhör inför de judiska ledarna anförda av Hannas som, får vi veta, själv var före detta överstepräst och Kajafas svärfar. Han hade rykte om sig att vara en girig man som hade skaffat sig en förmögenhet genom att missbruka templets medel. Jesus förhördes angående sina anhängare och sin undervisning men besvarade inga frågor, eftersom hans ord och gärningar redan var allmänt kända.
 
Därefter, förmodligen tidigt följande morgon, fördes Jesus till en offentlig rättegång i Sanhedrin, som fungerade som högsta instans i politiska, juridiska och religiösa frågor i Jerusalem. Syftet med detta möte var att formulera en anklagelseakt mot Jesus som kunde överlämnas till den romerska tribunalen, där Pilatus var ordförande. Pilatus var inte intresserad av triviala brott mot judarnas religiösa lag, utan endast av sådana tendenser till uppror som skulle kunna utgöra ett hot mot säkerheten. Därför frågade Kajafas, som var överstepräst och ordförande i Sanhedrin, Jesus rakt på sak om han var Messias. Jesus genmälde inte bara med att svara ”ja, det är jag”, utan citerade dessutom både Daniel 7 och Ps 110:1 som att han var uppfyllelsen av dessa, och gjorde därmed anspråk på att vara världens härskare och dela Guds tron. Inte undra på att Kajafas beskyllde Jesus för att häda och därmed ha gjort sig förtjänt att dö.
 
Vi kan inte låta bli att ställa Petrus uppträdande (i går) mot Jesu uppträdande (i dag). Petrus förnekade Jesus, medan Jesus, samtidigt som han vägrade att besvara onödiga frågor, med stort eftertryck hävdade sin messiasidentitet inför landets högsta judiska råd.
 

Läs vidare: Markus 14:53-65 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg