Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Torsdag: Kristi lidande

Han [Jesus] sade till dem: ”Måste inte Messias
lida detta för att gå in i sin härlighet?”

Lukas 24:25-26, Fb 00
 

Varför lade i synnerhet Matteus en sådan vikt vid Jesu lidande? Att han skulle betona korset är förståeligt, för Kristus dog för våra synder, och hans kors är evangeliets hjärta. Men varför denna betoning på hans lidande?
 
För det första identifierade lidandet Jesus som den äkta Messias. Han hade sagt tydligt och klart att Människosonen måste lida mycket och gå in i sin härlighet genom lidandet. Eftersom Matteus i sitt evangelium på ett särskilt sätt porträtterar Jesus som uppfyllelsen av Gamla testamentet, riktar han vår uppmärksamhet på Jesu lidandes historia. Blev Jesus förrådd och förnekad av sina vänner? Det var en uppfyllelse av Ps 41:10: ”Också min vän som jag litade på och som delade mitt bröd, han trampar på mig.” Blev han trakasserad och förkastad? Det var en uppfyllelse av Jesaja 53:3: ”Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man, förtrogen med lidande” (Fb). Förhöll han sig värdig och tyst inför sina domare? Det var en uppfyllelse av Jesaja 53:7: ”Han var som lammet som leds till slakt eller tackan som är tyst när hon klipps, han öppnade inte sin mun.” Blev han piskad, slagen och spottad på? Det var en uppfyllelse av Jesaja 50:6: ”Jag lät dem prygla min rygg och slita mig i skägget, jag gömde inte ansiktet när de skymfade mig och spottade på mig.” Allt detta, menar Matteus, var kännetecken på den äkta Messias, Herrens lidande tjänare.
 
För det andra kännetecknar lidandet även den messianska troendegemenskapen. Enligt den åttonde saligprisningen, till exempel, som Matteus nedtecknade, är förföljelse ett oundgängligt kännetecken på Messias lärjungar. Så är det än i dag. Enligt Paul Marshall i hans väl underbyggda bok Their Blood Cries Out*, blir i dag mellan 200 och 250 miljoner kristna förföljda för sin tro, och ytterligare 400 miljoner lever under religiösa restriktioner. Lidandet är sålunda en hedersbeteckning på både Messias och hans lärjungar.
_____________
* Deras blod ropar, övers. anm.
 

Läs vidare: 1 Pet 2:13-25 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings FörlagVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg