Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Femte söndagen i påsktiden, Årg 1 - Mjölk eller Potatis?

Femte söndagen i påsktiden –- 3 maj 2015

Tema ”Att växa i tro”

Evangelium: Joh 16:1-11

 

Mjölk eller potatis?

Åt nyfödda ger man inte potatis och stora biffar. Bebisar skall ha mjölk. Men vi kan inte leva bara på mjöl hela livet. För att växa måste vi få stadigare föda, kött och potatis, kanske en stor biff.

På samma sätt är det med tron. Som nya kristna behöver vi lära oss de mest elementära, grunderna. Det kallas i bibeln för ”mjölkmat” Men sedan finns det så mycket mer att lära, inse och leva av. Det brukar kallas fast föda ( 1 Kor 3:2 , Hebr 5:12 ).

 

Denna söndag säger Jesus: ”När den helige Ande kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är”.

 

I början tycker vi nog att det är rätt självklart. Synd – att bryta mot Guds bud. Rättfärdighet – att göra det rätta.  Dom – räkenskapen när våra liv är slut. Helt rätt. God mjölkmat!

 

Men när Anden kommer, kommer han att visa på till synes nya och rätt överraskande saker. Lyssna på Jesus:

Synd: de tror inte på mig.

Den djupaste olyckan är inte att man felar ibland. Den djupaste olyckan är om man inte tror på Jesus, när nu Gud sände sin Son för att rädda världen. Det är ju genom att tro på honom som vi inte skall gå under utan ha evigt liv  ( Joh 3:16 ). När jag märker att jag, trots tappra försök, inte klarar av att sluta synda, får jag ta min tillflykt till Jesus. Han är världens frälsare – och min! Han kan förlåta alla synder. Och att hålla sig nära honom visar sig dessutom vara en bättre hjälp mot frestelserna än mina egna tappra försök.

 Rättfärdighet: Jag går till Fadern.

Jesus talar om sin himmelsfärd. Den innebär att allt nu är klart som Jesus kom för att uträtta. När jag kämpat mig till blods med alla ”borden” och ”måsten” får jag höra: ”Han fullgjorde vad jag borde och blev min rättfärdighet”(psalm 147:2). Jag får helt enkelt låna Jesu rättfärdighet, tillräkna mig den. Lär gärna Rom 3:20-26 om ”rättfärdigheten från Gud” – där fattas ingenting!

 Dom: denna världens härskare är dömd.

 

Det är inte konstigt om vi är rädda för domen. Med tanke på allt galet vi har gjort och allt gott vi missat är det väl inte alldeles säkert att det går väl? Men nu säger Jesus: denna världens  härskare – satan – är dömd. Och med honom alla våra synder. Domen, straffet var lagt på Jesus ( Jes 53:5-6 ). Är han redan fått ta straffet i mitt ställe, väntar ju inte något nytt! ”Den som tror på Sonen blir inte dömd”, säger Jesus själv i ( Joh 3:17-18 ). Och Paulus vågar proklamera: ”Det blir ingen fällande dom för dem som är i Kristus Jesus  ( Rom 8:1 ).

Så märklig utläggning av Jesus. Och annorlunda än våra tankar. Det här måste handla om övergången från mjölkmat till fast föda. Och det är kraftig mat, som ger mod och kraft ända in i märgen.

 Den helige Ande, som Jesus lovar sända, skall hjälpa oss att få upp ögonen för detta större, se och våga tro!


 Åke Reinholdsson

 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg