Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Heliga trefaldighets dag, Årg 1 - Gud- Fader, Son och Ande

 

Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå, och vi kan alla vittna om det. Gud har upphöjt honom med sin högra hand, och sedan han enligt löftet tagit emot den heliga anden av Fadern har han nu utgjutit den, så som ni här ser och hör.(Apg 2:32-33)  

 

Petrus predikan på pingstdagen. Fylld av Ande och kraft predikade han så människor kom till tro. Det är otroligt att Petrus predikan om Jesus fick sådan genomslagskraft. Vad han säger är ju helt otroligt: Att Gud låtit denne Jesus uppstå från döden. Att Jesus blivit upphöjd. Som om han genomgått en metamorfos. En förvandling till fulländning. Och att Anden som Jesus mottagit först av Fadern nu faller över världen. Det liknar en kedjereaktion: Av Fadern till Sonen sänds Anden över världen. En rörelse som får världen att skaka. Hela den här grejen är egentligen ofattbar. Men själva upplevelsen övertygar dem som hör Petrus ord. (Andens verk).

 

Det går inte att läsa texten utan att tänka på skapelseberättelsen. När Gud skapade människan. När Gud skapade man och kvinna till sin avbild.(1 Mos 1:27) Hur Gud fullbordar sitt skapelseverk med människan, imago dei. Imago Dei är latin och betyder Guds avbild. Det är inte en anspråkslös titel på oss tvåfotingar. Att vi vore skapta till att likna Gud. Uttrycket beskriver en intim relation mellan Gud och människa. När jag ser mig om undrar jag om det stämmer med verkligheten? Det ser ut som att avståndet är stort. Men kanske är det inte så konstigt? Människan skulle ju leva i paradiset. Så var det tänkt, men vi åkte ut. Det gick inte att få stanna. Meningen var att man och kvinna skulle leva i kärlek till Gud och varandra, men något brast. Inte utan orsak. Det finns en förklaring. Synden. Synden förstör och gör så att avbilden inte längre liknar sin skapare. Eller, avbilden känner inte längre igen sin skapare. Hon känner inte igen sitt ursprung, sitt sanna jag. Inte främst av ondo, utan oförstånd om syndens konsekvenser. Ty denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. (2kor 4:4)  Så här är det inte tänkt att det ska vara. Därför plågar det oss när glappet till Gud är för stort. Det var i detta glapp Petrus predikade på pingstdagen och fick folket att tro. Anden fyllde glappet och människor fick gemenskap med Gud. Samme Ande som fyller glappet mellan oss och Gud idag. Det är till glappet, den brutna relationen som Jesus kommer. Han kommer för att göra den hel. Han ger oss Anden.

 

Gud lät nått makalöst ske i Jesus. Han som visar för oss att den intima relationen mellan människa-människa och människa-Gud är möjlig. Och att det upphöjde honom till fulländning den sanna bilden; imago dei. Och han,(Kristus)som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden.(Heb 3:1) Det är ett återskapande och genom honom återfår vi vår sanna identitet. I ett samspel, en kedjereaktion upprättas vi till att bli vad vi är skapade till. Inte av egen kraft utan i Herren, det är Anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden.(2kor 3:17-18) Det kan låta högfärdigt. Och det blir det om vi tar detta för givet, gör det till lag. Men i ödmjukhet och i längtan och en väntan på att Herrens Ande ska forma oss efter Guds avbild. Så att när vi möter honom, ansikte mot ansikte vet vi vem vi har framför oss. Men, Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.(1 kor 13:12) Tills dess får vi se på Jesu och gör som han när han lyfter sina händer mot himlen och ber till sin Fader: Vid den tiden sade Jesus: ”Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. (Matt 11:25-27) I Faderns och Sonens och den helige Andes namn

 

Fjärilen som budbärare. När en fjäril lämnar puppstadiet och tar sin fullbildade form kallas det imago. Imago betyder avbild. Fjärilen har genomgått en metamorfos. En förvandling till fulländning. Fjärilens utveckling är fullbordad när hon kan flyga. Med vindens hjälp kan hon sedan flyga från blomma till blomma för att dels hämta kraft, men även för att hjälpa till med pollinering. Och på så vis vara en medarbetare i Guds skapelse.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg