Stiftelsen Bibelskolan.com
 

8 e trefaldighet, Årg 1 - Andlig klarsyn

.

Hur skaffar man sig andlig klarsyn, till synes något viktigt eftersom företeelsen ägnas en hel söndag i kyrkoåret? Enligt den gammaltestamentliga texten, från Mikas bok, verkar profeterna vara betydelsefulla i detta Guds verk. Profeterna möjliggör, eller försvårar för människor att se klart  – beroende på vad de säger. Att se klart verkar inte vara något medfött hos människan, utan något hon förvärvar. Det är något som gick henne förlorat, i tidernas morgon, vid det första sveket. Alltsedan dess har mänskligheten tampats med allehanda synnedsättningar. På egen hand förmår vi inte se klart – det är en kristen slutsats. Till det behöver vi Guds hjälp, Guds Ande. Kyrkohandboken förklarar det bra i dopordningen: Gud vill att vi ska ha gemenskap med Honom. Därför har Han sänt sin Son, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder Han oss till nytt liv…


Det står så tydligt. Ändå är stället och dess innehåll omtvistat. I somlig svenskkyrklig teologi av idag verkar dopet fungera mer som en bekräftelse på det vi önskar: att vi allihop är Guds barn, snarare än, som handboken menar, vi saknar något som vi behöver komma i åtnjutande av, något vi inte kan fixa själva. Utan Guds Ande och nåd är vi allihop blinda, döva, halta, stapplande genom livet mot döden. Med Guds Ande och nåd stapplar vi fortfarande, men vi lär oss också att ta emot läkedom för vårt öga, helande för vår inre människa – och vi är på väg till Livet, på grund av Honom som öppnade vägen för oss. Håller vi oss nära Jesus påverkar det vår syn, vi börjar se glimtar av verkligheten – såsom Han ser den. Vi ser behoven, nöden, mörkret – och Hans stora kärlek till var och en.


Förbundet är inte en fruktträdgård omgärdad av taggtrådsstängsel – de falska profeterna har alltid funnits, de dåliga och de fruktbärande träden om varandra. Innan det blir skördetid kan det vara svårt för ett mänskligt öga att avgöra vilket som är det goda och vilket som bara kommer att avge små, hårda, sura frukter. Vem talar sanning och vem ljuger? Vem ska jag lita på?


De falska profeterna i Bibeln kännetecknas av att de säger sådant som folk vill höra, de stryker medhårs, de vill lugna, komma med harmoni och välbefinnande. Men tänk om min oro är en helig oro, att det är Guds egen Ande som manar mig, som inte vill att jag slår mig till ro där i tv–soffan? Trägna odlare vet att det är viktigare att beskära ordentligt, än att göda. Ändå är det en frestelse som kyrkan ibland faller för: att predika lugn och välbefinnande, som medel och mål. Vi blir gödda, men tänk om vi istället snarare hade behövt rensa bland ogräset, för att kunna bära mer frukt.


En god präst gjorde mig uppmärksam på vad Jesus säger i Joh 15, att den som förblir i Honom bär mycket frukt. Alternativet finns inte att förbli i Honom och bära lite frukt. Förblir vi i Honom kan vi inte annat än bära mycket frukt! Välsmakande, vackra, till näring och mättnad för en värld, däst av snabbmat, svulten på riktig, näringsrik föda.


Det är sant att Jesus en dag ska döma, att först då, när böckerna öppnas kommer alla frågor att få sina svar. Till dess får vi stå ut med att inte veta allt, att inte kunna vara helt säkra på vad (vilka)som främjar Guds rike och vad (vilka) inte. Ändå tyder det som Jesus säger i dagens evangelietext på att vi inte heller ska krångla till det; när september kommer blir det rätt uppenbart vilka träd som bär mycket frukt, alla kan se det, alla vill smaka. Och det är en uppmaning till oss att leta efter de andliga mödrar och fäder som med sina egna liv ger frukt, dem vi gärna söker oss till, lyssnar på, får förtroende för. Dem ska vi tacka för och hålla fast vid, för de kommer att hjälpa oss att se klarare än vi kunnat, dem förutan.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg