Stiftelsen Bibelskolan.com
 

23 e tref 1a årg - Förlåtelse utan gräns

Matt 18:15-20

Jesus är tydlig här: Om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars i enrum.  Lyssnar han på dig har du vunnit tillbaka din broder. Men om han inte vill lyssna, ta då med honom till en eller två till, för på två eller tre vittnesmål skall varje sak avgöras. Om han vägrar lyssna på dem, så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som hedning eller en tullindrivare. Sannerligen, allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag: allt vad två av er kommer överens att be om här på jorden, det skall de få av min himmelska fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. (Matt 18:15-17)

 

Jesus presenterar här en trestegsmodell hur försummelser mellan människor ska hanteras. Här finns en möjlighet att redan i ett tidigt skede ställa saker till rätta. En möjlighet att undanröja riskerna för en personlig tragedi. Det hela mycket enkelt. För att undvika att ställas inför, och dömas av hela församlingen är ärligheten en nyckel. Att våga erkänna, bekänna sin skuld. Det är inget nederlag att erkänna sin synd och skuld utan förutsättningen för ett liv i Kristus, ett liv i nåd. Hans seger blir min seger när jag ser den nödvändig för mitt liv i Gud. Jesus säger: om din broder lyssnar har du vunnit tillbaka honom. Med det måste vi anta att han inte bara hört vad som sagts utan också förstått.

 
En broder jag vet lyckades krångla till sitt liv så kapitalt att han blev förskjuten från sin familj och sina vänner. En egentligen god man, men som inte förmådde hålla sig nykter och drogfri. Själv skyllde han hela tiden på alla andra och yttre omständigheter. Han var ett offer. Ett missförstått offer. Han drevs ut i ett osocialt träsklandskap. Skuldens ok från alla lögner och svek blev till slut så plågsamt att han bröt ihop. Han ramlade då in på ett AA-möte. På det mötet presenterade sig alla med samma efternamn, alkoholist. När ordet kom till honom gjorde han som de andra och presenterade sig som alkoholist. När han gjort det hände något. För första gången på mycket länge satte han ord på sanningen om sig själv. Det var en lättnad. Och han lyssnade på dem som satt där och han kände igen sig. Det var inga förskönande beskrivningar av framgångsrika människor, utan vittnesmål direkt hämtade ur människors erfarenheter om att försöka återställa de brustna band som ett liv i lögn förhärjat. Ett sanningens ord blev vändpunkten till något nytt. Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria. (Joh 8:32) Sanningen löser de band som lögnen vill snärja in oss i. Det som binder oss är lögnens fader. Och det är lögnen fader som skall bindas. Bakbindas och kastas i ett jordhål utan botten.

 

Sanningen, ärligheten, bekännelsen är nyckeln till den dörr som öppnas för nåden. Bekännelsen är min del, sedan kommer försoningen. Försoningen är en Guds kraft som helar sådant som brustit. I förlåtelsens ord. I dessa enkla ord: för-låten, det som brast i templet när Jesus överlämnade sitt liv till Fadern. När det skedde öppnades vägen till det allra heligaste. Och där förbands ett annat band förevigt förbundet mellan himmel och jord, mellan Gud och människa. Från Gud når förlåtelsen hela vägen rakt in i ett brustet hjärta. Det är nåd. Halleluja!

 

// Lars Sahlin  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg