Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Juldagen - Pröva ta det som det står

 
Julevangeliet läser du i Luk 2:1-20
 
PRÖVA TA DET SOM DET STÅR ...
 
RÖSTEN
Först en liten berättelse om det som kanske blev till den viktigaste stunden i mitt liv.Det var julaftonen 1969, min sista jul innan prästvigningen. På förmiddagen ringde telefonen: ”kyrkoherden har blivit sjuk, du måste ta julottorna i morgon”. Kort tid. Aldrig predikat om detta. Och så tvivlen vid genomläsningen av julevangeliet: herdar, änglar - typiska legender!. 
Då kom rösten någonstans ifrån: ”Åke, pröva att ta det som det står!”. Och jag började tänka: om detta nu vore sant – och jag vore en av herdarna - vad skulle det i så fall betyda? Då var det som om det skedde! Det var som om den himmelska världen öppnade sig, och jag fick vara med herdarna på Betlehems ängder och ana den tillvaro som är så långt mycket större än mina tvivel.  (Sedan dess har faktiskt undren i Bibeln inte varit  några större problem för mig).
”Pröva ta det som det står”. Kanske är det också ett råd till den som står tvekande inför detta med tron och Bi-beln. Våga göra testet och fundera: ”Om det här är sant – vad skulle det då innebära för mig?”
 
BUDSKAPET
Men viktigare än synen är budskapet herdarna fick höra. De allra första orden om Jesus, sedan han väl fötts till jorden. Det handlar uppenbart om ett riktigt koncentrat av allt vad kristen tro handlar om. Här några korta antydningar:
 
1. Var inte rädda!
Vi har många anledningar att vara rädda: Tillståndet i världen idag. Oron inför framtiden. Döden. Att våga närma sig den Gud som skulle kunna göra anspråk på oss, om vi erkänner att han är verklig. Så underbart då att Guds första budskap alltid är: ”Var inte rädd!”. Gud är inte ute efter att göra oss rädda, Gud är snarare ute efter att få befria oss från våra rädslor!
 
2. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket
Ett ord till den som tror att ett liv med Gud mest skulle vara tungt, tråkigt och livsförnekande. Men själva termen för det kristna budskapet är ju” evangelium” som betyder ” glatt budskap”. Gud inte bara unnar oss glädje, han vill glädje!
 
3. Idag har en Frälsare fötts åt er ...
Namnet Jesus betyder just Frälsare, ”Gud frälsar”. Många har jobbat sig till blods med allt det där vi borde, men aldrig tycks lyckas med. Men på julnatten får vi höra: du får lov att släppa det här. Han som kommer, kommer för att gå in i vårt ställe och göra det vi aldrig lyckats med och aldrig heller kommer att lyckas med: ”Han fullgjorde vad vi borde, och blev vår rättfärdighet”. Vilken befrielse!
 
4. ... i Davids stad. Han är Messias,
”Davids stad” är just Betlehem. Åtskilliga profetior från århundraden före Kristus hade berättat att kung David (år 1000 f Kr) skulle få en efterföljare i sin ätt, en mycket speciell sådan. Man kallade honom ”Messias”, vilket betyder ”den smorde” (översatt till nya testamentets språk” Kristus”). Han skulle bli Guds särskilt utvalda redskap för att genomföra Guds vilja med mänskligheten. Allt detta var alltså förutsagt av Gud. Nu går förutsägelserna i uppfyllelse. Och när vi börjar se hur uppfyller det han förutsagt, förstår vi både att Gud är verklig och att han har en mening med allt, också med dig och mig.
 
5. ... Herren.
Här handlar det om Guds eget namn, HERREN. Ängeln påstår alltså att det barnet som nu har fötts till jorden är Gud, Guds son.  Det kan ta tid att våga tro detta, inte minst när vi ser ISIS härjningar och liknade. Men kyrkans allra första trosbekännelse bestod av bara två ord: ”Jesus /är/ Herre”. Och en gång skall alla knän böja sig och bekänna just detta att Jesus är herre, läser vi i Fil 2:9-11. Det är inte mörkret och de onda makterna som har sista ordet, det är Jesus. Och vill vi bekänna oss till detta, har vi kommit med på segersidan!
 
God jul!
 
Åke Reinholdsson
 
 
 
 
 
 
 


Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg