Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Nyårsdagen Årg 2 - Fikonträdet

Lukas 13:6:9. Ev andra årgången

Så här inför ett nytt år talar Jesus om fikonträdet.
Vilket var hans ärende - då?
Vilket är hans ärende - nu?
Fikonträdet är en bild av Israel. Vinträdet är det också. Profeterna Jesaja, Hosea, Joel hade talat om det.
Under tre år hade Jesus predikat om Guds rike och gjort Gud rikes gärningar.

Entusiasmen hade varit stor. Massorna hade följt honom. Lärjungarna hade varit omskakade: "Du är Guds helige", "Du är Guds Son", men även "Han är besatt och en syndare."
Kort före påsken hade skarorna glesnat. Jesus talar om att vända om, om att ge Gud sin uppmärksamhet, om att bekänna sina synder.
Frukten, omvändelsen, förkrosselsen, att prioritera gemenskapen med Gud saknades.

Hugg bort trädet. Låt domen komma.
Trädgårdsmästaren kommer och står där liksom Abraham inför Sodom och vädjar. Abraham: "om det finns 10 rättfärdiga, kan då inte staden skonas." Här:
Låt mig ta hand om trädet ett år till. Så får vi se. Kanske det finns en chans att något nytt bryter fram från till synes torra granar.

Den första pingstdagen medförde att tusentals judar blev kristna. Det första kristna var judar. Men ca från år 135 finns det inte dokumenterat några Jesus-troende judar kvar. Samtidigt spreds judar ut över hela jorden. Kejsare Hadrianus fördrev dem från deras land. Evangeliet lämnade Israel och judarna, medan hedningar, som blev kristna ökade.
 
Sedan 1948 har mängder av judar återvänt till Israel och fler och fler blivit Messiastroende samtidigt som västvärlden blir mer mer sekulariserad. Ett märkligt sammanhang. Detta att judar sprids över hela jorden och det kristnas antal ökar dramatiskt, och att judar återvänder till Israel och den tidigare kristna världen avfaller mer och mer.

Kommer vi att få se frukt på fikonträdet? Hur länge skall "ett år" dröja.
Har Jesus något ärende också till dig och mig tro?
Tre år kan ju också handla om dig och mig. Tre år tog det för ett fikonträd att bära frukt. Jesus säger " jag har bestämt om er att I skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består." (Joh 15:16)
Jesus ville alltså inte att hans träd skulle stå utan frukt. Så därför ber han om att det skall stå kvar ett år till.
"Om inte buden och ropen om att vända om hjälper, så skall jag vattna det med mitt liv, min lära och mitt lidande och död och då skall det bära frukt."
Om inte - hugg bort det.

Han letade efter frukt först i paradiset - men där ville människan leva för sig själv och bli sin egen herre.

Andra gången det hände var vid Sinai berg när man fick Toran de tio Orden - Guds välvilja - men då gjorde man sig en guldkalv, sin ära bytte man bort mot en oxe som äter gräs (Ps 106:20)

Tredje gången hände det då man avvisade Jesus och sa: Vi har ingen annan kung än kejsaren. (Joh 19:15.)
Till varje lärjunge säger Jesus: Du är min älskade son/dotter. Jag har bestämt om dig att du skall gå ut och bära frukt en sådan frukt som består Joh 15:16

Gud letar efter frukt. Jesu karaktärsdrag. Jesu liv i oss. Finner han inget befaller han att vi skall huggas bort = från hans närhet.
Men det finns en som ber om att du skall skonas. Som dag och natt manar gott för oss inför Fadern. Trädgårdsmästaren - Jesus.
Han vill gräva om i livet så att hjärtat skakar av sig dammet av jordelivet och börjar få Guds perspektiv på saker och ting. Själen får gödsel. Får man säga så? Det kanske ser ut för somliga som illa-luktande gödsel, kontraproduktivt, men som är nödvändigt för det hjälper trädet att bära frukt.

Det kanske inte åstadkommer popularitet. Men själens hälsa är viktig och att få Guds perspektiv i livet är nödvändigt. Den är en förutsättning för fruktsättning.
 
Tre år stod det att ägaren kom till trädet.  Tre år kan ju också vara de tre perioder i livet. Den första är barn och ungdomsåren fram till 18 år då vi är myndiga. Den andra är vuxenåldern. Den tredje är de gråa hårens tid.

Till och med under den tredje periodens tid kommer Jesus med den helige Ande till oss och säger:
"Låt det stå under ännu ett år. Jag skall jobba med det. Jag skall låta honom/henne bli så svag att hon/han ropar på min kraft. Tröttheten över ägodelar och ägandet och brist på mening i livet kommer att göra att han/hon ropar på livet som bara jag har. Jag skall låta min äskade bli så tom så att det bara finns ett enda rop kvar. "Herre förbarma dig över mig. Herre fyll mig med ditt liv, ditt eviga härliga liv."
Mitt älskade fikonträd börjar vända sig åt mig. Om det inte händer.
Ja, då får du ta bort det.

Överskriften över Nyårsdagen är: "I Jesu namn".
I en av dagens epistlar säger Ordet: Den som bekänner att Jesus är Herre, skall bli räddad.  Bekänna kan låta som någon ny börda eller krav som skall lägger på oss.
Men att bekänna Jesus som Herre är att säga: Jesus jag behöver dig. För jag klarar mig inte utan dig.

Det innebär inte att jag är mogen att tro allt.  Det tar tid att växa in i trosbekännelsen men får jag leva med Jesus då växer bekännelsen. Det är att vara nära honom, som ger mig sin kropp och sitt eget blod och som är med i en sådan vardag där bekännelsen växer. Han sa ju i en annan epistel i dag: Jag skall aldrig svika dig eller överge dig.

Det är det bästa sättet att börja ett nytt år.
I Jesu trädgårdsmästarens namn.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg