Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sönd e Nyår - Guds ambassad

När man som svensk i utlandet kliver in på en svenska ambassad så kliver man in på svenskt territorium. Fast man fortfarande är utomlands så står man ändå på svensk mark, fast man är borta så är man ändå hemma.
 
När vi kliver in i kyrkan så står vi på Guds territorium, Kyrkan är Guds ambassad på jorden, Guds hus. Som medborgare i Guds rike har vi därför kommit hem när vi kommit till kyrkan, om än inte det slutliga himmelska hemmet.
Det gamla förbundets tempel, templet i Jerusalem var det ställe där Gud besökte sitt folk. Där var Gud närvarande, dit gick man för att offra och be. 
 
Gud var närvarande i den tidens tempel. Han är fortfarande närvarande i templet. Men idag är templet något annat. I det nya förbundet så är templet inte den byggnad som stod i Jerusalem. Nu har templet övergått till att vara vi, alla kristna. Vi utgör tillsammans Guds heliga tempel, våra kroppar är stenar i Guds tempelbygge. Kyrkan är ju i första hand inte en byggnad utan alla som genom dopet har blivit upptagna i Guds församling. Nu är det i detta tempel som Gud är närvarande. Nu är det genom kyrkan som han besöker oss.
 
Det betyder inte att kyrkan som byggnad har spelat ut sin roll. Eller att den skulle kunna reduceras till samlingslokal, vilken som helst. Gud behöver visserligen inte själva kyrkobyggnaden för att möta oss men vi behöver den. Vi behöver heliga platser att gå till, helt enkelt för att vi inte är enbart andliga varelser. Vi är även kroppsliga varelser, vi har en utsträckning i rummet, vi är begränsade till en plats i rummet. Därför har platser och rum betydelse för oss. 
Att Guds hus är heligt betyder att den är avskild för Gud. Den är helig för att den pekar vidare på något annat, något utöver sig själv. Kyrkobyggnaden är ett fönster mot Gud.
 
Guds hus kan alltså finnas på flera olika nivåer. Det handlar inte bara om kyrkan som byggnad. Det handlar även om församlingen, kyrkan där Kristus är huvudet och där vi har blivit lemmar i Kristi kropp. Och det kan även handla om oss själva som individer, våra kroppar är ju ett tempel för den helige Ande. 

Men din kyrka på din ort är platsen där Kristus kliver ner till dig. Där blir han materia, där blir han kött och blod. Det är är platsen där han vill möta dig. Han svarar på dina böner och han väcker bönen inom dig, så att du blir det du är ämnade att vara: ett bönens hus för Gud.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg