Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Kristi Himmelfärds dag - Årg 2 - Så att ni kan se

Kristi Himmelsfärds dag – 5 maj 2016

Tema ”Herre över allting”

Evangelium: Luk 24:49-53

Alternativ text: Ef 1:17-23

 

 ”...så att ni kan se” (Ef 1:18)

 

Fyrtio dagar efter påsk firar vi Kristi himmelsfärd, den dag då Jesus återvänder till himmelen och intar tronen på Faderns högra sida. Den kallas därför ibland också för ”Kristi tronbestignings fest”.

 

Skulle vi gå ut på gatan och fråga folk vad de tror, skulle nog de flesta mena:

1. att himmelsfärden är en legend, omöjlig att tro på idag

2. att Jesus omöjligt kan vara herre när världen ser ut som den gör

3. att kyrkan är som en förening bland andra, inte speciellt gudomlig

 

Men bland dagens läsningar finner vi  Ef 1:17-23 . Där ber aposteln att Gud skall ge oss ”en uppenbarelsens ande som låter oss få kunskap... och vårt inre öga ljus så att vi kan se”.  Och då kanske vi börja ”se” att ...

 

1. Himmelen är något annat än det som är uppe bland molnen

Redan den enormt spännande kvantfysiken har ju upptäckt att det finns så mycket mer och annorlunda i tillvaron än vetenskapen hittills har kunnat se och ana.

Nu påstår aposteln att det på liknande sätt finns det en osynlig värld med ”makter, krafter och herravälden”. Den är lika verklig som den synliga världen och kanske än mer avgörande för jorden än det som sker synligt för våra ögon. Det är dit Jesus återvänder i sin himmelsfärd.

 

2. Jesus är Herre över allting, trots tillståndet på jorden idag

I himmelsfärden satta Fadern Jesus ”på sin högra sida i himmelen, högt över alla härskare... allt lade han under hans fötter”. Det kan vara svårt att tro med tanke på alla krig, Syrien, ISIS härjningar osv.

Hur kan en kristen då tro på att Jesus är Herre. Några försök till svar:

a) De som vet bättre än jag själv (apostlar, profeter och Jesus) påstår det – och deras ord brukar stå sig, medan tidens tankar kommer och går. b) Bibeln påstår däremot inte Kristi herradöme skulle vara färdigt ännu: ”ännu ser vi inte allt lagt under honom” står det till ex i Hebr 2:8 . c) Tillståndet i världen idag stämmer väl med det som är förutsagt om världens sista tid. d) Gud finns fördolt i det som sker i mycket högre utsträckning än vi kan ana. e) Jesus kommer en gång synligt och uppenbart för alla att få sista ordet – men där är vi inte ännu...

 

3. Kyrkan är Jesu kropp, uppfylld av honom.

Att det skulle vara något särskilt med kyrkan har många svårt att tro. De flesta i kyrkan tycks ju tänka och leva som vilka andra som helst. De mer övertygade kallas fundamentalister, som hänger upp allt på bibelord och tycks ha fastnat i det förgångna. Då är det väl bra att det också finns politiker i kyrkan, som kan se till att man håller sig till det som är acceptabelt lever med sin tid?

Men nu säger aposteln om kyrkan att  Gud enligt sin plan gjort Kristus till ”huvud över kyrkan som är hans kropp”. Skall det bli enhet – och människor får uppleva sanningen av att kyrkan är ”Kristi kropp, fullheten av honom som uppfyller allt” - så måste vi alla böja oss under att Kristus är ”huvudet”, att han ensam har bestämmanderätten. Här måste både trosgrupperingar och politiker böja sig, om vi inte skall stå emot Gud, utan få del av den välsignelse Gud har att ge genom kyrkan.

Den välsignelsen kan alla få del av som är villiga att bli lärjungar till Kristus. Det sista lärjungarna såg av Jesus vid himmelsfärden var hur han ”lyfte sina händer och välsignade dem. Han har inte tagit ned sina händer ännu. Välsignelsen fortsätter i hans kyrka, om vi tillsammans är beredda att underordna oss Kristus som vårt huvud.

 

Måtte Gud alltmer ge vårt inre öga ljus, så att vi ser ... 

 


 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg