Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Heliga trefaldighets dag, Årg 2 - Guds rike går framåt!

Matt 28:16-20

När Gud skapat himmel och jord och då allt skapat var gott, gav han ett uppdrag till människan. Lägg Jorden under er och föröka er. Guds omsorg och kärlek skulle beröra alla. Guds kärlek räcker till alla, hur många de än blev.

När skapelsen skadades, och perverterades genom människan fall lovade Gud en dag att upprätta den och hela den.

Guds rike skall en dag få sista ordet. Men det utbreds inte av tvång utan genom att människan frivilligt tar emot det som en gåva.

När Jesu fötter trampade denna jord, började riket upprättas. Osynligt inuti människor, synligt genom deras engagemang och genom att den helige Andes kraft och liv fyller människor.
Men först måste människan själv upprättas, helas, försonas, bli hel. Genom detta blir skapelsen upprättad. Detta gör Jesus genom den helige Ande.

Inte utan kamp, inte utan lidanden, inte utan uppoffringar.?Vi är vana vid att ständigt matas med jordens och mänsklighetens lidanden genom massmedia. Vi oroas. Tvivlar.
Men samtidigt sker det oändligt mycket gott. Men det säljer inte så bra. Och vi glömmer det.

Och det onda klibbar fast i oss.
Ändå parallellt med det ondas framfart går Guds rike framåt. Överallt.
Det börjar med att Jesus sänder ut 11 lärjungar.
De gick inte ut i eget namn. Det var inte sig själva de skulle förverkliga, utan Guds rike. De gick ut i Jesu namn. Han som äger all makt.

Nu börjar en ny epok. Den som Gud skapade människan till.
Därför står hela skapelsen på tå säger Romarbrevet 8 och väntar på Guds barns mission.
 Det finns en enda uppmaning från Jesus. Ett enda imperativ.
"Gör lärjungar"

De andra uppmaningarna lyder om man översätter dem direkt:
Gående ut, Döpande, Lärande.
Så om man skall vara konsekvent i översättningen var Jesus säger blir det: Medan ni går ut i den här världen, Gör lärjungar!
medan ni döper dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, medan ni lär dem att hålla - eller bevara - allt vad jag har befallt er.

I Markus evangelium står det att lärjungarna gick ut i världen och........ Mark 16
Lärjungens identitet är vad? Jo, en som har en Mästare och en som går ut.
Vi har ändrat den till "Kom hit". Sätter en affisch, en annons i GP, eller på internets hemsida och säger: "Kom hit, kom hit!"
Och undrar: Om nu Jesus har fått all makt i himmelen och på jorden varför ordnar han då inte att fler kommer.
Om vi har roligare gudstjänster kanske, modernare musik, fler delaktiga personer kanske. Bättre annonsering. Engagerade präster. Bättre körer. I en del församlingar, säger man: Vi har försökt allt. Inget hjälper.

Kanske det är dags att gå ut och göra lärjungar.
Därför finns det ett mycket viktigt ord här idag.
Vilket? "därför"

Jesus har all makt. Därför är inget hopplöst. Därför har Jesus framgång. Därför finns det läkedom och förlåtelse, glädje och kärlek. Därför har en kristen alltid det bästa kvar i livet, och därför skall vi bedriva mission. Göra lärjungar.

Bland våra barn, våra syskon, våra grannar, arbetskamrater, skolkamrater, lärare, vårdnadstagare……… Sätt igång bara. Bed om att få tillfälle att tala om Gud. Och ge skäl för att du tror på Jesus. Ber du om det, då kommer att få tillfälle. Du kommer att få tillfälle att hänvisa till Jesus.
 
Tala? Måste man säga något - talar inte gärningarna bättre - kanske det ja, vilka gärningarna gör du då?? Eller säger du det bara för att få slippa undan. Andra säger ibland: "Vad skönt med honom som inte tvingar sin tro på andra!" Säger man så för att man träffat för många som gör så. Eller för att man inte vill ta ställning eller utmanas till att tro och hålla på med livet som man själv vill. Kom inte och stör mig!
 
Sen kan man ju tycka det att om man nu såg lite mer av denna allmakt, så skull det gå lite lättare att bedriva mission.
Då kommer man ju in på begreppet MAKT. Och Jesu makt. Och maktmissbruk. Så fort en människa får lite makt så riskerar hon att bli omänsklig på kuppen.

Många längtar efter makt. Fast det finns ytterst få som inte blir skadade av makt.  Om bara jag fick bestämma eller få lite att säga till om, så......
Vi har hört det förr.

Varför leder det så ofta till maktmissbruk?
Jo, därför att de flesta av oss saknar förmågan att bära makt.
Och hur kan Jesus säga att han fått all makt när vi ser att det finns massor av människor som har makt. ÄR det kanske en skillnad på Jesus makt och alla dessa andras makt?
Vad är det för någon makt som dessa tyranner och diktatorer har om nu Jesus redan har all makt?

Det handlar om två olika rike. Jordisk makt utövas genom olika styrmedel. Straff. Indragna fördelar. Riktigt illa: Våld och terror.?
Jesus säger: "Mitt rike är inte av denna världen." Det styrs inte på jordiskt sätt.
Jesus regerar genom nåd. Nåd betyder inte att man ser till att den skyldige blir fri från straff. Det betyder en överflödande välvilja. En sådan makt underordnar man sig inte av fruktan utan av tacksamhet och förtroende. Han fick denna makt genom att avstå från makt. Fil 2, Ps 145:16.

Här finns alltså en inbyggd svaghet. Alla som låter sig styras måste underordna sig genom ett frivilligt förtroende. Där detta saknas, där slutar detta rike att fungera.

MEN
Makten är ett måste för att det hela skall fungera.
Nu har alltså Jesus stigit upp till himmelen. Han har satt sig på faderns högra sida. Han har fått all makt. Men att ha den betyder inte att man omedelbart börjar använda den. Man kan låta bli.
Det är därför att han sänder ut lärjungarna att berätta om att Jesus har all makt. Och att han en dag skall komma att använda den helt och fullt.

Han kommer att göra slut på alla makter, men han kommer att dela upp mänskligheten i två grupper: De som valt att låta sig regeras av nåd och de som låtit sig regeras av makt.
Så kommer det att finnas två riken. Ett nådens rike där Jesus själv regerar och ett helvete där det bara finns makt och ingen nåd.

Var och en kommer att få det han/hon valt: Makt eller nåd.
 Det är därför som Jesus säger att evangeliet måste predikas för alla folk. Matt 24:14.

Jesus avstår fortfarande att använda sin makt för ändens tid har inte kommit. Fortfarande råder valfriheten. Men en dag skall Jesus använda sin makt. Dom som då frivilligt har valt Guds rike skall få leva i det riket. Dom kommer då att tycka att de hamnat i paradiset därför att de kastat maktens liv från sig som sopor.
De andra kommer att få kika in i paradiset och kanske i början undra över hur man i all världen kan kalla det för paradiset. Men sen när man märker att nåden och kärleken har försvunnit då blir det till ett helvete.
 
Jesus ger dig det största erbjudandet, som någon kan tänka sig; att ha honom nära sig alla dagar till tidens - världens slut. Vad behöver jag för något mer?
Inget - för jag har allt - för jag har honom som är allt. Och jag äger all kärlek i honom.

/peo olsson

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg