Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Juldagen, årg 3 - Fyra cirklar

Juldagen, den 25 december 2016

Tema ”Jesu födelse”

Alternativ text: Matt 1:18-25

 

FYRA CIRKLAR - MED RÖRELSE INÅT  

Varje jul hör vi om Jesu födelse enligt Lukasevangeliet, kap,2. Vart tredje år kan man också läsa om händelserna i Matteus version, kap 1. Där finns Josef med lite tydligare. Han har ju också en funktion. Han tycks bl a vara den som får ta tag i de yttre sakerna för att bereda väg för Guds Son: resan till Betlehem, skaffa härbärge, ge Maria skydd osv. 

Själv kan jag tänka mig  vår ”julresa” i form av fyra cirklar, där vi kallas att gå från den yttre till den innersta. 

1. Den yttersta cirkeln är världen, den omgivning där vi är satta att leva, och där allt liksom bara pågår: julstök, traditioner osv. Ofta tar det upp så mycket av tid, kraft och fokus, att det stannar vid det. 

2. Nästa cirkel står Josef för. Det har fått uppdraget att ordna det yttre som behövs för att bereda väg för den inre resan. Det kan hos oss handla om något så enkelt som att sätta på julandakten på TV, läsa julevangeliet eller tar initiativ till kyrkbesök. Tack också alla ni präster och kyrkoarbetare som arbetar i jul för att vi andra skall få lov att bara komma och bli ”serverade”! 

3. Men Gud vill längre in.  Maria representerar den tredje cirkeln, där Jesus (och julen) inte bara finns därutanför, utan också inom oss. Jesus frågar om han får komma in i hjärtat. Öppnar vi, kommer han in i oss oss, precis som i Maria.

4. Men den allra innersta cirkel är Jesus själv. Det är han som är tillvarons innersta hemlighet, Gud själv som kommit till vår jord. Han är den som skall rädda oss till himmelen (Jesus betyder just räddare, frälsare ). Hans liv inom oss är ett liv som aldrig kan dö. Det är han och inte våra ansträngningar som skapar den tro som håller. Det är han som hjälper oss till den förändring vi själva inte klarar av, och bevarar oss svaga ända fram till himmele.

Kan du se de fyra cirklarna, och vandringen utifrån och inåt? Från världen, som bara pågår runt omkring oss - över Josef, som med sina initiativ i det yttre bereder väg för det som blir julens evangelium  -  till Maria, som tar emot Guds Son i sitt eget inre. Men själva hemligheten är Jesus själv, längst inne. Finns han där genom sin Ande, kommer han att vara vår vishet, rättfärdighet, helighet och frihet.

 

(Bibelhänvisningar till ovanstående: Upp 3:20, Ef 3:17, Ef 1:9-10, Matt 1:21, Joh 5:24, Hebr 12:2, Joh 10:28, 1 Kor 1:27)

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg