Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Bönsöndagen Årg 3 - Bön - ett samtal med Gud

 

 Anna och Johan älskade varandra. De hade sina meningsskiljaktigheter ibland, men brukade bli sams igen ganska snart. En lördagsmorgon hade de sitt hittills största gräl. Eftersom ingen av dem ville ge med sig så teg de sig igenom hela lördagen och söndagen. De bara glodde ilsket på varandra men vägrade att tala.


På söndagskvällen kom Johan på att han var tvungen att åka med en tidigare buss nästa morgon. Han tyckte det var försmädligt att behöva ge upp tystnaden och be Anna väcka honom. Då kom han på en strålande idé. Han skrev en lapp: “Väck mig redan klockan fem i morgon bitti” och lade den på hennes kudde innan de gick och lade sig. Nästa morgon vaknade Johan klockan nio. Det första han såg var en lapp där det stod textat med stora bokstäver: “KLOCKAN ÄR FEM. STIG UPP!”


Vår relation till Gud liknas i Bibeln vid ett äktenskap. Men det fungerar inte om man inte samtalar med varandra. En av de största orsakerna till skilsmässa är att parterna aldrig talar ut och reder ut problemen innan de blir för stora! Ibland kan man behöva prata halva natten, men en fin relation är värd en natts förlorad sömn! Likaså måste vi ibland be både länge och väl och försöka lyssna till Guds svar.


   Det kristna livet fungerar inte utan bönen. Den är vårt förtroliga samtal med Gud. Jesus har sagt: Be, så skall du få. Sök, så skall du finna!  (Matteus 7:7). Här följer sju sanningar om bönen:


 För att ett samtal med Gud skall kunna föras måste vi för det första ha en fungerande relation med Gud. Han har aldrig lovat att höra den som inte tror på Herren. Han gör det ibland ändå, men Guds löften om bön gäller bara dem som tror.


För det andra måste vi lita på Gud. Om vi ber en annan människa om hjälp men inte litar på att den andre vill oss väl, har vi mycket svårt att ta emot något.


För det tredje skall vi, som vi sett tidigare, inte ge upp så lätt utan vara uthålliga i vår bön.

För det fjärde måste vi ge Gud tid att svara. Vi skall inte vara som den man som besökte sin läkare, rabblade upp sina krämpor för honom och rusade sedan ut från undersökningsrummet utan att vänta på någon hjälp.


För det femte skall vi inte glömma att tacka Gud för hans bönesvar. Om vi skriver ner våra böneämnen i en anteckningsbok, kommer vi att märka, när vi tittar i boken efter ett år eller så, att Gud på olika sätt besvarat våra böner! Kom ihåg att nej också är ett svar! Allt vi ber om är faktiskt inte bra för oss.


För det sjätte finns det särskilda löften i Bibeln om bönhörelse när vi ber tillsammans med andra: Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. (Matteus 18:19-20)


För det sjunde: När vi ofta ber lär vi känna Gud allt bättre, vi får en kärleksfull relation till honom och kan höra Honom tala till oss i vårt inre, i stillheten.


Den tid vi ägnar bönen är aldrig bortkastad. Det händer ALLTID något när vi ber!


 

Lars Fröjmark

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg