Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fjärde söndagen i påsktiden - Årg 3 - Hur kan vi få se Jesu härlighet?

Fjärde söndagen i påsktiden, tredje årgången, ”Vägen till livet”

Evangelium: Joh 13:31-35

 

”Herrens härlighet skall bli uppenbarad för oss” (Jes 40:5)

 

I dagens evangelium använder Jesus begreppet ”förhärligad” inte mindre än fem gånger på två verser. Poängen där är hur Sonen förhärligar Fadern som i sin tur förhärligar sonen. En följdfråga blir då

 

HUR KAN VI FÅ SE JESU HÄRLIGHET?

 

1. När vi läser och tar till oss evangeliernas beskrivning av Jesu jordeliv. ”Guds härlighet strålar fram i Kristi ansikte” förklarar Paulus. (2 Kor 4:6). ”Vi såg hans härlighet”, vittnar Johannes (Joh 1:12). Ju mer vi läser evangelierna och funderar, ju mer lyser hemligheten med Jesus fram för oss.

 

2. När vi börjar få upp ögonen för betydelsen av Jesu kors. ”Det är just för denna stund jag har kommit”, säger Jesus (Joh 12:27). Hans avgörande gärning är det offer på korset där han som Guds Lamm borttager världens synder. Hur avgörande det är förstår vi av det faktum att de frälsta i himmelen ständigt lovprisar Jesus just som Lammet. Där vet man ja att det var för hans skull man nu får vara med i himmelen.  Det är ingen tillfällighet att korset har blivit kristendomens symbol. ”… namnet över alla namn har korset givit dig” (Sv ps 137: 4)

 

3. När vi vågar tro på hans uppståndelse. Då förstår vi ju att hans anspråk på att vara Messias och Människosonen inte var tomma ord. Uppståndelse blir beviset på att Jesus har vunnit den avgörande segern både över synden, döden och djävulen.

 

4. När vi börjar ana vad himmelsfärden handlar om. Jesus ägde samma gestalt i himmelen som Fadern, med lät sig tömmas på den när han kom till jorden, i ringhet (Fil 2:6-8). Vid himmelsfärden återfår han i sin gudomliga härlighet och sätts på högra sidan av Faderns tron, för att han därifrån skall regera tills han har lagt alla Guds fiender under sin fötter (Hebr 2:8, 10:13)

 

5. När vi låter oss fyllas av den helige Ande.  Också Andens utgjutande är en av frukterna av Jesu offer.

När Anden kommer får vi liv, och vi börjar kunna förstå det som förut kanske mest bara var ord i bibeln.  Vi tänker oss kanske att tecknet på Andens närvaro är känslor och erfarenheter. och så kan det ju vara. men Andens förnämsta uppgift är att peka på Jesus. ”Han skall förhärliga mig” säger Jesus (Joh 16:14). ”Lov ära och pris, du vår Hjälpare god som vittnar om Jesu försonande blod” (sv. ps. 10:3)

 

6. När vi övar oss i att älska varandra, utgivande, såsom Kristus har älskat oss. Det är inte alltid lätt. ”Smakar det, så kostar det” säger ett ordspråk. Men inget smakar heller så ljuvligt som äkta kärlek, Jesuskärleken.

 

7. När Jesus kommer tillbaka. Då kommer han tillbaks, inte i ringhet som när han kom till krubban och korset, utan i härlighet. Han kommer i stor makt och härlighet, med himmelens änglar, och alla folk skall samlas omkring honom och se honom i hans inte längre fördolda härlighet. (Matt 24:30, 25:31).

 

Bön: Käre Fader, låt oss allt tydligare få se den härlighet som bor i Jesus.

 

Åke Reinholdsson

 

 

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg