Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Hel Tref dag - Allmän tro eller personlig tro?

Lasaros hade blivit svårt sjuk och man hade sänt bud efter Jesus. Att Jesus var en stor helare visste man. Det var inte så många som tvivlade på det. Men nu gör Jesus det som först kan verka grymt. Han dröjer kvar i tre dagar, medvetet väntande ut att Lasaros först ska dö. Det är där dagens evangelium börjar, Jesus kommer fram till Betania och möts av en förtvivlad Marta som säger: ”Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött”. Till saken hör att de tre syskonen: Marta, Maria och Lasaros var goda vänner till Jesus. 

Marta är alltså övertygad om att Jesus hade kunnat bota Lasaros om han bara hade kommit i tid. Men nu var tiden kommen för att föra tron på honom själv ett steg till. Att hela sjuka kunde människor göra, låt vara att Jesus förmåga var mer imponerande någon annans. Men att uppväcka en död, att ge livet åter, det klarar bara Gud. Jesus som en stor gudsman och en profet trodde de flesta på, nu var det dags att visa på att han även är Gud själv!

Jesus svar till Marta var att hennes bror kommer att uppstå. Marta säger inte emot: "Visst, jag vet att han ska uppstå. På den yttersta dagen! Men det är långt dit." 
För Marta är alltså uppståndelsen en allmän lärosats som hon lärt sig sedan barnsben. Men det var inget som hon tillämpade på sig själv eller sin egen situation. Och detta sammanfaller med mångas inställning i dagens Sverige. Precis som Marta så har man gått sin konfirmation och lärt sig grunderna. Men det har stannat där. Man har fastnat vid ett passivt försanthållande av den kristna trons grundsatser. Enligt en undersökning så tror 24 % av Sveriges befolkning på att Jesus är Guds son som har dött och uppstått. 
 
Men som för Marta är denna tro något som sitter i hjärnan och inte i hjärtat. Det är detta som mötet med Jesus förändrar. Marta talar om uppståndelsen som en allmän lärosats. Då säger Jesus: ”Jag! Jag är uppståndelsen och livet”. Kristen tro handlar inte om lärosatser utan om en person. Om Jesus Kristus. Det är när Jesus tillämpar läran om uppståndelse på sig själv som saken ställs på sin spets. ”Tror du detta?” ställdes frågan till Marta. Tror du att uppståndelsen inte bara är en abstrakt punkt i katekesen utan att det är jag, den som står framför dig? Och Marta svarar. ”Jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen”. Hennes allmänna tro på uppståndelsen hade nu blivit en personlig tro på Kristus. Hon trodde, redan innan Jesus uppväckte Lasaros.

För vi vet ju hur det slutar. Jesus uppväcker Lasaros. Det som först verkade så obegripligt och grymt, att han väntade tills Lasaros hade dött innan han dök upp i Betania, det fick nu sin förklaring. Systrarna fick uppleva en ännu större glädje än vad den annars hade fått uppleva. Hade Jesu helat en sjuk Lasaros så hade de säkert blivit lättade och glada. Men det skulle inte kunna mäta sig med att få honom tillbaka efter döden.
Och Jesus visade att han inte bara är den som kan hela och uppehålla liv, vilket även människor kan, utan att han också är den som kan ge liv, ge nytt liv, vilket bara Gud kan.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg