Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandringsstig 1:

Vi får en hälsning från Paulus

Kom helige Ande …


Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för

Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de

heliga Skrifterna, evangeliet om hans Son, som till sin mänskliga

natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens Ande blev

med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de

döda, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre.

Rom 1:1–4

A. Paulus vet tre ting om sig själv:

1. Han är JESU KRISTI TJÄNARE

Paulus ser sig själv som tjänaren – slaven. Men han är inte längre slav under sig själv eller ”under makter av död och fördärv” (Sv Ps 62:1). Han har fått en ny anställning hos en annan härskare. Han är Jesu Kristi tjänare.

Lägg märke till den oerhörda sammanställningen: Jesus Kristus. Denne Jesus från Nasaret är Kristus. Han är den utlovade Messias. Han är den som man bett om, läst om, sjungit om, längtat efter. De som först hörde detta måste ha fått en glädjechock!

2. Han är KALLAD TILL APOSTEL

Tjänaren, slaven – den som har den lägsta rangen – har fått det högsta ämbetet. Han är Jesu apostel, Jesu sändebud med uppdrag att tala och handla å hans vägnar. Den som lyssnar till er, lyssnar till mig, säger Jesus (Luk 10:16).

3. Han är AVSKILD FÖR GUDS EVANGELIUM

Paulus har med avsikt valt detta ord avskild. På grekiska heter det afårismenos som är av samma stam som farisé. Som farisé hade han avskilt sig själv åt Gud. Nu har Gud avskilt honom för Guds evangelium.

B. Paulus vet tre ting om detta evangelium.

1. GUDS EVANGELIUM ÄR GUDS!

Kärlekens Gud sänder ett glädjebud till oss, sina ofta vilsna och villrådiga barn. Så älskade Gud världen …

2. GUDS EVANGELIUM ÄR ENLIGT SKRIFTERNA

Guds glada budskap har Gud utlovat genom sina profeter i de heliga Skrifterna (v2)

De heliga Skrifterna talar och sjunger om Jesus. Lagen och profeterna vittnar om Jesus (Rom 3:21). Något varmt kan hända med oss inuti, när vi lyssnar. Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss? (Luk 24:32).

3. GUDS EVANGELIUM HANDLAR OM JESUS, GUDS SON.

1) Jesus är Guds Son, som blev MÄNNISKA. Till sin mänskliga natur föddes han av Davids släkt (v3). Han är jude, född här på jorden. Han leder sina anor till det gamla kungahuset. Han hör med till våra mänskliga sammanhang. Denne Jesus är en verklig människa.

Redan före födelsen i Betlehem är Jesus Guds Son. Gud sände sin Son. Men de första trettio åren av sitt liv var han Guds son i svaghet. Han avstod inte vid födelsen från sitt barnaskap hos Fadern. Men han avstod från de gudomliga egenskaperna. Han blev i allt lik sina bröder. (Se Fil 2:6 ff., Hebr 2:17).

Vid dopet i Jordan blev han genom helighetens Ande invigd till sin frälsargärning och beklädd med kraft. Nu började han bota, göra under, hela tiden i ständig kontakt med Fadern. (se Apg 2:22, Joh 5:19, 14:11). 

2) Jesus Kristus är GUDS SON I KRAFT.

Genom uppståndelsen, då Jesus segrar över Döden och allt djävulskap, är han genom helighetens Ande med kraft bevisad vara Guds Son. Nu är han inte längre Guds Son i svaghet. Han är Guds Son i kraft. Efter uppståndelsen bestiger han tronen på Gud Faders högra sida och får nu namnet över alla namn, Guds eget namn JHVH, HERREN (Se Fil 2:11).

Stanna till, tänk, tala med Gud om det du läst.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg