Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Första sönd e trefaldighet Årg 3 - Vårt Dop

Vårt dop Matt 3:11-12

 

Johannes sa: Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med Helig Ande och eld. (Matt 3:11)

Ungefär 100% av de gånger jag frågar nyblivna föräldrarar varför de vill döpa sitt barn svarar de; tradition. Och dopet är en tradition. En tradition som förenar ett folk i Kristus. Traditionen går tillbaka till Jesus själv, hans liv, hans eget dop av Johannes i Jordan, hans död och uppståndelse från de döda och seger över ondskan. Detta tas emot i dopet och mycket mer. Dopet är mer än en gåva. Det är gåvor som skänker nytt liv i gemenskap med Gud.

Du får i dopet:

* en livsgemenskap som upprättas med Jesus som varar till tidens slut. Detta är ett löfte Jesus ger i missionsbefallningen (Matt 28:18-20). Skillnaden mellan när Jesus döps av Johannes i Jordan och vårt dop är att Jesus där ikläder sig sin fulla mänsklighet, han blir som oss. Medan vi i dopet ikläder oss honom och hans rättfärdighet och vi får möjligheten att bli som han (Gal 3:27-28). Vi förenas med Jesus i dopet och det är nåd, en gåva.

* frälsning, befrielse och syndernas förlåtelse. Vi blir tvättade rena i dopets vatten och i den Helige Anden (1 Kor 6: 11). Synden försvinner inte, men vi blir benådade.

* en födelse till ett nytt liv. Ett nytt liv som ger oss tillträde till Guds rike (Joh 3:5). Och vi får den Helige Anden som gåva (1 Kor 12:13). Som Johannes säger i texten: Han ska döpa er med Helig Ande och eld. (Matt 3:11)

Johannes sa: Han har kastskoveln i handen och skall rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar (Matt 3:12).

Skilja agnarna från vetet. Det är vad man kan kalla bevingade ord, ett idiomatiskt uttryck. Agnarna är fröskalet och restprodukten vid tröskningen av säden. Tekniken för att rensa skörden var att man kastade upp säden i luften med hjälp av kastskoveln och agnarna som är lättare än kärnan fördes bort av vinden. Betydelsen är att man skiljer de bra från de dåliga eller det goda från det onda. Bilden återfinns även Psaltaren 1:4 där de gudlösa ska likt agnar föras bort av vinden. I liknelsen om ogräset (Matt 13:24-30, Matt 13:36-43) talar Jesus om skörden som tidens slut och hur han då ska samla vetet i sin lada, medan ogräset skall brännas. Det vi ser framför oss är domen och hur den goda skörden skall räddas av honom. Vill man, kan man återkoppla detta till 1 Moseboken 1:2 och berättelsen när människan förvisades från Edens trädgård. De åt då av frukten som gav kunskap om gott och ont. De blev som bekant förvisade ut ur paradiset, bort från Gud. Konsekvenserna av dopet är att vi åter får träda fram inför Gud och den brustna relationen försonas. Detta är nåden som är oss given i dopet.    

Sammantaget är dopet mer än ett nytt sätt att leva. Det är ett nytt liv där vi får kallas Guds söner och döttrar och där vår Fader är i Himlen. Märk väl att synden finns kvar, men vi får syndernas förlåtelse.   Och det är i tro vi tar emot dopets gåvor. Dopet sker en gång, men det är i tro vi lever i det, en dag i taget i gemenskap med Jesus till tidens slut. 

// Lars Sahlin

          

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg