Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Midsommardagen Årg 3 - De åt och blev mätta!

  Mark 6:30-44

  Texten för midsommardagen är den välkända berättelsen om när Jesus bespisar, ger mat, åt fem tusen män. Berättelsen har fascinerat oss ända sen vi första gången hörde den i söndagsskolan. Den fascinerar lika mycket idag och särskilt om man noterar de detaljer och nyanser som finns hos de fyra evangelisterna.

 Det som nämligen är lite unikt med den här texten är att den återfinns hos alla de fyra evangelisterna - Matteus, Markus, Lukas och Johannes. I många fall finns en händelse berättad av en, två eller tre evangelister.  Ofta har Matteus, Markus och Lukas, de s.k. "synoptikerna", med samma händelse i sina evangelier men sen finns det händelser som bara finns i ett evangelium men här är det alltså fyra berättelser kring samma händelse och det gör det hela extra spännande.

 Markus ensam berättar om att så mycket folk söker Jesus, att lärjungarna inte ens får tid att äta. Jesus uppmanar dem därför att dra sig undan och vila lite (6:31). Jag uppskattar Jesus också för den här attityden.  När han har uppväckt synagogföreståndaren Jairus´ dotter, så står det, att "sedan sade han åt dem att ge henne något att äta". (Mark. 5:43) När han har uppstått och möter de deppande lärjungarna i Galiléen, som ännu inte förstått att han uppstått, så är Jesu första fråga till dem: "Mina barn, har ni inget att äta?" (Joh. 21:5) Och här säger han till dem: "Ni behöver vila". Jesus ser till både våra kroppsliga, själsliga och andliga behov.

 Så Jesus med lärjungarna söker sig till en "en öde plats". Lukas lokaliserar den platsen mot Betsaida (Luk. 9:10) och traditionen har pekat ut Tabga på nordvästra stranden av Galileiska sjön. Johannes minns, att där var "gott om gräs". (Joh. 6:10)
 Men folket får reda på vart de har begett sig och jagar efter. Grekiskan har tre ord för "folk" - "laos" (om judafolket), "ethnos" (om nationaliteter) och "ochlos" om det vanliga, enkla folket. Här står det förstås "oxlos" i grundtexten. Jesus umgicks ofta bland dem, undervisade dem, botade dem.

 När Jesus ser detta "Oxlos", efter att ha undervisat dem rätt länge och grundligt (Mark. 6:34) och även botat en del (Luk. 9:11), så drar det ihop sig till kväll och folket behöver mat. När Jesus ser det hungriga folket, så står det hos Matteus att han "förbarmade sig över dem". (Matt. 14:14) Det grekiska verbet "esplangnizomai" är här för svagt översatt. Verbet har med "splangnisma" att göra, som betyder "inälvor, lever".  Bättre översättning vore -"det gjorde ont i magen på Jesus när han såg folket". Det här verbet används också när Jesus i Nain möter änkan som förlorat sin ende son (Luk. 7:13), när samarierna förbarmar sig över den slagne vid vägen (Luk. 10:33) och när pappan ser den förlorade sonen komma tillbaka. (Luk. 15:20)
 
 Men var ska man hitta mat åt dessa hungriga skaror denna sena timma? Johannes berättar att Filippus ställer just den frågan och föreslår att de snarast möjligt ska söka sig till byarna och försöka köpa mat där. (Joh. 6:7) men det är också Johannes som minns, att Andreas tar fram en pojke till Jesus och denne pojke har med sig fem bröd och två fiskar.  Johannes är den ende av evangelisterna som säger att det är fråga om kornbröd (Joh. 6:9) - de andra säger bara "bröd".

 Jesus ber dem slå sig ner i grupper om hundra och femtio - Lukas nämner bara femtio. (Luk. 9:14) Jesus ber den vanliga tackbönen: "Lovad vare du, Herre vår Gud, världens konung, som frambringar föda ur marken". Och undret sker - 12 korgar blir över sen fem tusen män ätit sig mätta. Matteus, Lukas och Johannes säger "ca. 5000" och Matteus tillägger att även kvinnor och barn åt. (Matt. 14:21)
 
 Vilken härlig berättelse, berättad av fyra olika författare - men i botten samma berättelse.  Jesus undervisar på en öde plats vid Galileiska sjön, folk i massor trängs kring honom, Jesus beslutar ge det hungriga folket mat och av fem bröd och två fiskar blir det tolv kmorgar över. Jesus kan fylla alla våra kroppsliga, själsliga och andliga behov!

Carl-Erik SahlbergVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg