Stiftelsen Bibelskolan.com
 

3 sönd efter Tref, årg 3 - Omvänd er!

 

Luk 15:11-32

Omvänd er!

Lukas 15:e kapitel känns nästan som ett sönderläst kapitel i bibeln. Texten om den förlorade sonen dyker upp överallt.  Förkunnare har plockat fram varje detalj som betyder något bland alla dess rikedomar. Vad återstår? – Den frågan är helt felställd. Guds ord är levande och har ett tilltal till varje tid, varje läsare, hur många gånger man än har mediterat över det.

För mig just nu talar texten om omvändelse, om behovet av omvändelse. Den direkta orsaken till detta är ett samtal häromdagen med några kollegor om väckelsetider för ett antal år sedan i några församlingar. En given följdfråga, när samtalet ebbade ut var: ”Vad kan det viktigaste vara för att bereda för väckelse i dag?” Svaret blev inte tvärsäkert och själklart, som det sällan blir i så här svåra frågor. Men det lutade mot det i bibeln ofta uppdykande: ”Omvänd er!” Och konstaterandet, att man tyvärr alltför sällan hör konkret förkunnelse om omvändelse. Och så dyker texten om den förkorade och återfunne sonen upp. Den handlar ju verkligen om omvändelse.

Hemma. Väldigt många bland oss har varit hemma – hos Gud. Döpts, gått i söndagsskola, juniorer, konfirmerats och kanske fortsatt i Kyrkans ungdom. Varit aktiva i en levande församling. Deltagit i en bönegrupp. Tro har varit självklar, vuxit, blivit till glädje och ibland skapat påfrestningar. Men…

Gått bort sig. Men så har man gått bort sig av en eller annan anledning. Några har hamnat i beroenden, droger, spelmissbruk, en partner som dragit med åt ett helt annat hål, man har tummat på Guds bud och försökt leva ett dubbelliv, samvetet har blivit mer och mer okänsligt och levande Gud har fått träda tillbaka. Eller det kanske vanligaste, de timliga behoven är väl tillgodosedda och tar mycket intresse och vad behövs då mer? Man har det ju bra. I texten står det om mannen som gått bort sig att ”ingen lät honom få något.” Förr eller senare kommer den dag då det blir tomt, pengar är en hård herre, meningen med allt det vackra spricker, kraven på mera känns som att sitta i ett skruvstäd och resterna av samvetet signalerar riktigt röda siffror.

Omvändelse.  Just här behövs all klarhet som kan uppbringas kring situationen, hur det är, riskerna men framförallt vägen ut. En kallelse tillbaka till Gud, till förlåtelse, vila, renhet och glädje hemma hos Fadern. Så att var och en kan få uppleva det som den förlorade sonen fick uppleva, när han, som det står i grundtexten ”kom till sig själv.” Det vände i hans medvetande, han kom ihåg vad han haft, han bröt upp och gick tillbaka.

Här behöver vi förkunnare och andra medkristna be om mycket av den helige Andes upplysning för att kunna be för och hjälpa varandra och andra till en hel omvändelse som leder ända in i Fadershuset och den himmelska glädjen där.

Svante Enander            Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg