Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandringsstig 7:


 

Mörkret sänkte sig över deras hjärtan

Kom helige Ande …


Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har

ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och

uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga

natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan

ursäkt.

Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller

tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar,

så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod

att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödlige

Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur

och kräldjur.

Rom 1:19– 23

När människan undertryckte sanningen, var hon inte okunnig om sanningen. När Gud skapade människan till sin avbild, skapade han henne med en förmåga att se den Osynlige. Hon kunde med sitt inre öga ana och uppleva och uppfatta det som är fördolt för våra yttre sinnen. Hon kunde möta Gud i hans verk, ana hans makt och hans gudomliga natur.

Det var inte så att människan först hade en primitiv uppfattning av Gud, där hon dyrkade många smågudar och naturkrafter och stubbar och föremål och sedan höjde sig genom en lång utveckling till en monoteistisk tro på den högste guden. Religionshistorien har lärt oss att människan från början trodde på den högste guden. Men sedan gick det utför och människan matades med många lögner om många gudar. Enligt den religionshistoriska forskningen finns inte en utveckling från primitiv religion till högre former av religion, från polyteism till monoteism. Den talar i stället om en degeneration och förfall från en ursprunglig uppenbarelse.

Det går så, när man burar in Sanningen i en fångcell. Man möter i stället, skriver Paulus i 2 Kor 4:4 denna tidsålders gud som har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset.

Därför är de utan ursäkt. Det finns inget försvar för dem. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom. De tappade lovsången och glädjen i sina liv. De vände ryggen åt Gud. Gud blev mer och mer en främling för dem. Andra makter tog över och fyllde dem med missnöje och otacksamhet … De förblindades av sina falska föreställningar. Deras tankemöda ledde dem ingenstans. Och något otäckt hände med deras hjärtan: Mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De blev manipulerade av främmande makter! En slöja hänger över deras hjärtan (2 Kor 3:15).

De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur

Nu skapar människan sin egen religion, sina egna idéer. Vänder man ryggen åt Gud blir nästa steg: Vi måste ha något att tillbe. Vår religion ska vara något man kan se. Man hänger upp en liten maskot i bilen. Mänskliga idéer görs till trä eller sten. Avgudabilden hjälper dem att tillbe. Ibland kan det vara bilder av dödliga människor (dina idoler!). Ibland kan det vara fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Kräldjuret påminner om ormen från Eden som fortfarande väser fram sina frestelser och lögner: Har Gud verkligen sagt. (1 Mos 3:1). Länder kan ha djur som symbol för sin makt: USA – örnen, Ryssland – björnen, England – lejonet, Kina – draken.

Egyptierna använde tjurar och kalvar och därför skapade israeliterna en gyllene kalv. Detta är din gud, sa man. (2 Mos 32:4). Jag har en Gud som jag förfogar över i stället för en Gud som förfogar över mig. Jag har en liten gud i min lilla hand i stället för att vara en liten människa i en stor Guds hand. Det är det Job talar om: De som trotsar Gud har trygghet, de som har sin gud i sin hand (Job 12:6).

Se upp med den falska tryggheten!

Stanna till, tänk, tala med Gud om det du läst.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg