Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Kristi förklarings dag - Årg 3 - ”Jag skall se… jag allt förklarat ser”

Kristi förklarings dag, tredje årgången,

Söndagens ämne:  ”Jesus förhärligad”

Evangelium: Luk 9:28-36

 

”Jag skall se… jag allt förklarat ser”

 

FÖRKLARINGSDAG

 

På söndag är det Kristi förklaringsdag. Det handlar om det heliga tillfälle, då tre av Jesu lärjungar fick vara med om hur Jesus härlighet, som normalt var dold för mänskligheten under hans jordeliv, bröt igenom. Hans ansikte förvandlades, hans kläder blev vita såsom ljuset. Moses och Elias, två av gamla testamentets portalgestalter, uppenbarades vid hans sida. Lärjungarna fick höra dem tala om den uppenbarligen viktigaste händelsen i tillvaron: Jesus ”uttåg” ur världen, alltså hans död på korset. Det uttåget ur slaveriet som Moses fick leda, var bara en förebild till denna den stora befrielsen ur synd och fångenskap, till det ytterst utlovade landet, himlen. Och precis som Moses varit med om vid Sinai berg skedde nu för lärjungarna:  Gud själv steg ned till dem i ett moln och talade till dem. Budskapet från Gud är Guds egen tillämpning av vad synen ville säga: Denne är min son. den utvalde, lyssna på honom”. Om det är sant, att Jesus är Guds Son och den Gud utvalt för sitt stora befrielseverk för att föra människor till himlen, kan ju inget vara viktigare än att ha focus på honom, lyssna till honom!

 

Men många av oss tänker: vi har inte haft några sådana upplevelser. Det kan kännas som ljusår mellan vad de fått se och vi. Dock, hav tröst! Varje kristustroende är utlovad att en gång få se vad Petrus, Jakob och Johannes fick se? 

 

Författaren till förklaringsdagspsalmen 165 (Evald Evers) skriver i sista versen:

 

EN GÅNG …

En gång, när slutat är allt ve, skall skyn sig öppna, jag skall se

i evigt ljus mitt fadershus, min Gud, min Frälsare.

 

Slöjan skall dras bort från mina ögon. När jag vaknar upp ur döden skall jag se att jag inte gått bort utan snarare kommit hem, till målet, mitt fadershus (Fil 3:20). Med mina egna ögon skall jag få se Gud själv ansikte mot ansikte (1 Kor 13:12), liksom Jesus (1 Joh 3:2). Och med den befriade skaran skall jag med alla andra frälsta lovprisa Jesus som Lammet, därför att jag då mer än någonsin förstår att det var hans gärning på korset som gjorde det möjligt för mig att vara med där (Upp 7:10, Upp 15:3)

 

ALDRIG MER …

Då skall min blick ej skymmas mer, min hydda aldrig brytas ner,

och hunnen dit,  i klädnad vit, jag allt förklarat ser;

Inga mer tvivel och ökentider – jag allt förklarat ser! Och jag har fått en ny kropp som inte längre är ställd under förgängelse. inget mer avklädande genom sjukdom, ålder och död.

 

JAG TALA FÅR, OM …

och med Guds folk i paradis jag tala får på himmelskt vis

om allt hans råd, hans makt, hans nåd.

 

Om allt hans råd: jag få se hur Gud hade en plan för världen, tiden, människorna – och mig. Hans makt: hans förmåga att föra till och med svaga, vacklande, bristfulla människor fram till frälsningen och himmelen, trots allt motstånd som möter här i världen. Hans nåd: att också jag får vara med.

 

Till detta finns bara en sak att säga:

Hans namn ske lov och pris!

 

Åke Reinholdsson

 

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg