Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandringsstig 9:


De bytte ut Guds sanning mot lögn


Kom helige Ande …


De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och

tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i

evigheter, amen.

Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor

bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga.

På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med

kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt

med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.


Rom 1:26–27

De bytte ut Guds sanning mot lögnen.

Det går så när man ger efter för frestelserna. De förstod vad som var sant och äkta. Men de (och vi?) bytte Guds sanning mot lögnen. Det som då sker är att vi hamnar i livslögner hos Lögnens furste. Livet där är hårt. Den lilla stundens njutning i sommarnattens kärleksyra förvandlades till ett helvete. Det börjar med happy, happy men slutar med sorry, sorry.

När Jesus frestades gav han inte efter för frestelsen. I Andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen (Luk 4:1–14). Kraften behålls när vi säger nej till frestelsen. Kraften rinner ur oss, när frestelserna får göra hål i tanken. Vad händer då? Man orkar inte stå emot andra makter. Man tappar friheten! Blir slav! Man inte bara följer begären man tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen.

Paulus avbryter plötsligt beskrivningen av människors lögner och förvillelser med en lovsång till Gud, han som är välsignad i evigheter, amen.

Är detta ett recept till oss, som gärna fastnar i dystra tankar när vi ser problemen resa sig mot oss? Lovsången är en hjälp att se att Gud är större än alla svårigheter. Lovsången ger oss ny klarhet över alla lögner som fångat oss. När Paulus sjunger lovsånger ser han denna Guds sanning som sjunger i detta brev. Han ser att evangelium är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Det finns en dörr som leder ut ur fångcellen!

Men när lovsången tystnar, tappar vi kärleksrelationen med Fadern. Den himmelska världens välsignelser når inte fram till oss. Och då händer det som händer. På nytt hör vi detta: Därför utlämnade Gud dem.

Förra gången utlämnade Gud dem att följa sina egna begär. Nu utlämnar Gud dem, säger Paulus, till skamliga lidelser. Både på grekiska, latin och svenska är ordet lidelse släkt med lidande. Det som först såg ut som något ljuvligt, byts i smärta, sorg, skam.

Först talar Paulus om vad som händer med kvinnorna: Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. Det är tredje gången vi hör ordet bytte ut (jfr v 25 och 27). I det ordet ligger ett förakt för Guds gåva. Man hade levt rätt men bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga.

Sedan talar Paulus om vad som händer med männen. Också de hade levt rätt men bytte ut det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.

När vi läser detta avsnitt vill vi gärna rikta strålkastarljuset mot de lesbiska och de homosexuella. Men Paulus och Bibeln riktar inte strålkastarljuset i första hand mot dem. Han riktar det mot dem som lever ut sin sexualitet på ett osunt sätt. Och han riktar det också mot dem som är heterosexuella, som låter sig styras av sina begär och blir tjuvar eller giriga, drinkare, förtalare eller utsugare (1 Kor 6:10).

Vem kan då bli frälst? (Luk 18:26) Herre förbarma dig!!! Paulus svarar: Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande (1 Kor 6:11). Evangelium är en Guds kraft som frälser var och en som tror.

Stanna till, tänk, tala med Gud om det du läst.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg