Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Tacksägelsedagen - Asaf, mannen med den häftiga musiken!

 

Asaf - mannen med den häftiga musiken!

 

   Vet du vem Asaf var? Hans verk är kända och älskade av otaliga människor över hela världen. Du har troligtvis också läst eller sjungit flera av hans sånger. Dessutom var han en hejare både vad gällde strängmusik och slagverk. Tillsammans med sina två släktingar Heman och Etan ledde han tre olika körer som sjöng och spelade tillsammans.

   Namnet Asaf betyder samlare. Han samlade sångarna i de olika körerna till att sjunga en mäktig lovsång och lovprisning till Herren Gud. Texterna finns i Psaltaren i Bibeln, och den var judarnas sångbok på Jesu tid.

   Hemans namn betyder trofast. Han hade också denna viktiga egenskap. Han ställde alltid trofast upp för Asaf och för Herren.

   Namnet Etan betyder beständig. Etan verkade för att lovsången till Herren ständigt skulle ljuda och aldrig tystna. Ibland kallades han tydligen för Jedutun. Det låter nästan som om han var den mest tonsäkre av dem alla, så Asaf fick då och då säga: “Ge du ton!” Namnet Jedutun betyder lovsjungande. En del sånger skulle tydligen sjungas i hans speciella stil. T ex står det i inledningen av Psalm 39: För sångmästaren, till Jedutun. En psalm av David. (I Bibel 2000 har översättarna tagit bort anvisningen: “till Jedutun”)

 

Varför är musiken så viktig?

 

   Inte nog med att sångarna i körerna sjöng av hjärtans lust, de spelade också olika instrument. De hade flöjter, horn, lyror och harpor som de hanterade med stor skicklighet. För rytmens skull hade de också olika slagverk: trummor, tamburiner och cymbaler.

   Musiken utgjorde ett viktigt inslag i gudstjänsten på Jesu tid och hade gjort så i mer än tusen år. Vid de stora högtiderna uppfördes det alltid extra mycket musik.

   Dessutom visste man att det i himlen alltid ljöd musik inför Guds tron. Det står om Herren i Psaltaren: Han som tronar på keruberna! Och på ett annat ställe: Dock är du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger. När änglarna sjunger lovsånger i himlen bygger de en tron åt Herren från vilken Han regerar.

 

Herrens sitter på tronen!

 

   Genom sången och musiken i himmel och på jord upphöjs Herren på sin tron och Han regerar i makt!

   Guds tron finns i himlen men också på jorden. Gud talade till Mose i ett tempel som var gjort av tyg, så att man kunde bära det med sig under ökenvandringen. Senare fick kung Salomo bygga ett praktfullt tempel av sten. I båda helgedomarna fanns det i det innersta rummet, i “det allra heligaste” två statyer i form av keruber, vars vingar bildade en tronstol med den heliga arken som fotapall. Arken innehöll bl a de båda stentavlorna med de tio budorden.

   När arken under Davids tid skulle föras till Jerusalem, ställde Asaf, Heman och Etan upp i procession med sina körer och sjöng och spelade. Det var en så härlig musik med så häftiga rytmer att David inte kunde låta bli att dansa framför arken när den fördes in i staden. Hans fru Mikal såg det och föraktade honom för det. Hennes kritik ledde till att hon aldrig fick några barn, vilket lär oss att grundlös och negativ kritik alltid är ofruktsam!

 

Vår lovsång bygger tronen!

 

   När vi i kyrkan sjunger och spelar till Herrens ära bygger vi upp en tron åt Herren, där Han sitter och regerar. När Herren regerar kan allt hända! Han har all makt i himmelen och på jorden. Då kan också vi uppleva hur våra liv förvandlas. De sjuka kan bli friska och alla blir både sundare och gladare. 

   Välkommen att vara med och bygga...

 

 

  1 Krön 15, Psaltaren 22:4 och Psaltaren 99:1  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg