Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandringsstig 13:


Evangelium på Jesu Kristi uppdrag


Kom helige Ande …

Gud skall ge var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som

uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men

vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen

utan orättfärdigheten. Nöd och ångest skall komma över varje

människa som gör det onda, främst över juden och även över greken,

men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda,

främst över juden och även över greken, ty Gud är inte partisk.

Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade

utan lagen, och alla som har syndat under lagen kommer att

fördömas av lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga

inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga. Ty när

hedningar som saknar lagen, av naturen gör vad lagen befaller, då

är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. De visar att det som

lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras

samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar

eller försvarar dem. Det skall visa sig på den dag då Gud dömer

det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium

som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag.

Rom 2:6–16

 

Paulus säger här att det evangelium, som han predikar, gör han på Jesu Kristi uppdrag. Petrus skriver i sitt andra brev att han tycker mycket om det som vår älskade broder Paulus skrivit. Men Petrus säger också att i dessa brev finns en del som är svårt att förstå (2 Petr 3:15–17). Håller du med Petrus? Vad gör du när du kommer till ställensom är svårbegripliga?

En del hoppar över dem. Men inte du! Du fortsättar att gräva och gräva. Du ger dig inte för du vet att en gång har den helige Ande andats in liv, härlighet, ljus, glädje i dessa ord (se 2 Tim 3:16, 2 Petr 1:21, Joh 15:11). De är laddade med kraft. När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor (Psalt 119:130).

Du ger dig inte. Du fortsätter att gräva och då upptäcker du i detta avsnitt av Romarbrevet en himmelsk Fader som står där med dig, sitt barn. Ni har kommit upp på ett högt berg med härlig utsikt åt alla håll. Vid bergets stup har Fadern satt upp ett skyddsräcke som han kallar lagen. Han talar om vad som händer om du struntar i skyddsräcket.

Det finns en del som inte bryr sig om vad Far säger. De söker sitt eget. De lyder inte. Kan själv! De säger: Varför bry sig om vad pappa säger? Det är inget att fästa sig vid. När de så hoppar över skyddsräcket och ramlar ned för berget, upptäcker de hur rätt de hade: Där var inget att fästa sig vid!

En del andra säger: Det är väl inte så farligt. Gud är god och jag gör så gott jag kan. Jag strävar och sliter och är moralisk och skötsam och jag klättrar var dag uppåt på himlastegen. Men när de sedan vid livets slut står där uppe på översta pinnhålet av stegen upptäcker de en förfärlig sak: Stegen räcker inte ända upp! De tappar balansen och ramlar ned. Vad väntar där nere? Nöd och ångest!

Se igen på hur fadern står där med dig på berget. Du ser på utsikten. Framför dig har du skyddsräcket. Men om du bara ett ögonblick vänder dig om, ser du Fadern. Du anar hans kärlek, du säger: Jag vill stå upp och gå till min Far (Luk 15:18).

Du ser hur han då sträcker sina händer mot dig. När du låter dig lyftas upp i hans famn hör du pulsslagen från hans hjärta. För dig! För dig! Du är älskad, älskad, älskad.

Det är detta liv som nu vibrerar i dig. Har du smakat hur god Herren är, vill du bara ha mer och mer och mer. Du fattar ett viktigt beslut: Jag vill säga mitt JA till Jesus och följa honom. På den vägen upptäcker du många medvandrare: judar och greker och romer och västgötar och … De har slagit in på godhetens väg. Ett himmelskt sken strålar emot dem alla. Härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden och även över greken, ty Gud är inte partisk.

Stanna till, tänk, tala med Gud om det du läst.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg