Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandringsstig 14:


Jag – en vägvisare eller … ?

Kom helige Ande …


Du kallar dig jude och finner vila i lagen och berömmer dig av

Gud. Du känner hans vilja och kan avgöra vad som är rätt, du

som är undervisad av lagen. Du tror dig vara en vägvisare för

blinda, ett ljus för dem som vandrar i mörker, en uppfostrare för

oförnuftiga och en lärare för omogna, eftersom du har kunskapen

och sanningen förkroppsligad i lagen. Du som undervisar andra,

du lär inte dig själv. Du som predikar att man inte skall stjäla, du

stjäl. Du som säger att man inte skall begå äktenskapsbrott, du

begår äktenskapsbrott. Du som avskyr avgudarna, du plundrar

templen. Du som berömmer dig av lagen, du vanärar Gud genom

att bryta mot lagen. Ty Skriften säger: För er skull smädas Guds

namn bland hedningarna.

Omskärelsen är visserligen till nytta, om du håller lagen. Men

bryter du mot lagen har du trots din omskärelse blivit oomskuren.

Om nu en oomskuren uppfyller lagens krav, skall han då inte

räknas som omskuren? En sådan som till kroppen är oomskuren

men håller lagen skall döma dig som bryter mot lagen, du som har

lagens bokstav och omskärelsen. Den är inte jude som är det till

det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen.

Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker

genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm,

inte av människor utan av Gud.

Rom 2:17–29

Paulus tar tag i den ena gruppen efter den andra i Romarbrevets början. Han skildrar det dekadenta hedniska samhället i all dess avgudadyrkan, omoral och asociala beteende. Han vänder sig till både judar och hedningar som bekänner sig till höga etiska värderingar och tillämpar dem på alla utom sig själva. I detta avsnitt vänder han sig till självgoda judar, som skryter om sina kunskaper i Guds lag utan att lyda dem. När vi läser detta kan vi byta ut ordet judar mot ordet kristna. Vi finns med här. Jag, som skriver detta, är präst. När jag byter ut ordet judar mot oss präster, bränner det till.

Här skildras ju först sådana som vi önskar att vi vore.

Jag vilar i Ordet.

Jag berömmer mig av att känna Gud. Jag vet hans vilja.

Jag vill vara både vägvisare, ljus, uppfostrare, lärare …

Men så kommer dråpslagen:

Du undervisar … men lär inte dig själv.

Du predikar … men inte för dig själv.

Du säger … men gör inte själv som du säger.

Du berömmer dig inför Gud … men du vanärar Gud.

För er skull smädas Guds namn bland hedningarna.

Vilken biktspegel för alla förkunnare! Och för alla som vill vara

Herrens redskap.

Ett av de stora hindren för oss är ”mitt eget, stora, stackars, duktiga, ömtåliga JAG”. Även präster har ett sådant. Ja, det vet vi: präster och pastorer är ett knepigt folk. Be för din präst! Chrysostomos säger: Num sacerdos salvetur? Kan en präst bli frälst?

Ja, det kan han! Men inte genom lagen – varken genom Guds lag eller Jantes lag. En del tycker kanske att Paulus nu kommer med Jantelagen: Du ska inte tro att du är något.

Men det Paulus vill hjälpa dig med är inte bara att tro att du är något utan också att veta det: DU ÄR GUDS BARN! Du är så dyrbar i mina ögon, så högt aktad och så älskad av mig! (Jes 43:4) Juden blev Guds barn genom omskärelsen. Vi kristna genom dopet.

Men de är yttre tecken på förbundet med Gud. Dessa yttre tecken är s.k. ”mottagningsapparater”. När jag säger mitt JA till Gud är det som att vrida på strömbrytaren och då kommer ljus och värme och kärleksrelation. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem. (Psalt 25:14–15) Han skäller inte ut dig, när du kommer. Paulus säger: Du får beröm inte av människor utan av Gud (Rom 2:29).

Stanna till, tänk, tala med Gud om det du läst.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg