Stiftelsen Bibelskolan.com
 

20 e Tref - Förundran - till tvivel eller tro

20 sönd e Tref, tredje årgången,

Söndagens ämne:  ”Att leva tillsammans”

Evangelium: Matteus 13:53-57

 

Förundran – till tvivel eller tro

 

Evangeliet låter oss vara med om när Jesus besöker sin hemstad och synagoga för sista gången. Man hade förvånats över kraften i Jesu undervisning – det fanns en makt och myndighet i den som de inte hört någon annanstans. Och Jesus hade gjort under.  Alla hade hört ryktas om det, en hel del hade säkert också bevittnat det.  Nu hade Jesus kommit hem en sista gång och fick äran att läsa profettexten i deras gudstjänst. Han läste orden från Jesaja kap 61 om hur Messias skulle  komma med glädjebud till fattiga, befrielse till fångna osv. Och sedan hade han med en enda mening förklarat:  idag har detta skriftord gått i uppfyllelse för er. Jesus påstod alltså att profetordet handlade om honom!

Folket häpnade, står det. Grundordet betyder att man blir utom sig, antingen av förskräckelse eller förundran. Fortsättningen visar att de flesta tyckte att det var för magstarkt. Jesus var ju en vanlig människa, precis som de! Inte kan han då vara det som han tycks påstå. Så blev han för dem en stötesten, en som de drev bort från stad och liv.

På ett vis är det kanske lättare för oss som liksom fått ”facit” genom Jesu uppståndelse och apostlarnas undervisning. Vi har fått höra att när Jesus skulle komma till jorden tömde han sig på sin gudomliga härlighet för att för vår skull leva ett vanligt människoliv i lydnad för Gud, ända intill korset. När denna frälsning en gång var fullbordar, skulle Gud ta upp honom till högra sidan av tronen. och en gång, när han kommer åter i härlighet för att döma levande och döda, kommer alla att se och bekänna att han är Herren.(Fil 2:6-11).

Men enkelheten, fördoldheten  i Guds sätt att möta kan ändå bli en stötesten för oss. Jesus –människa som vi. Ordet - trycksvärta i en vanlig bok. Dopet - lite vatten, ofta på ett barns huvud. Nattvarden -  ett tunt bröd och lite vin, som inte tycks mycket för vare sig ögat eller magen. Kyrkan - människor med så många brister, både förr och nu. Vi själva som kristna med alla våra tillkortakommanden – är det inte detta med tron bara skådespel?

Händelsen i Nasaret hälsar oss: låt inte den yttre ringheten bli ett hinder att upptäcka de gudomliga hemligheterna bakom

- Jesus: att han är Messias, den levande Gudens Son (Matt 16:16) som fått all makt i himmelen och på jorden (Matt 28:20)

- kyrkan: att den är hans kropp på jorden (Ef 1:23), över vilken dödsriket aldrig skall få makt (Matt 16:18)

- ordet: det är det som en gång skapade världen (1 Mos 1:3), nu skapar vår tro (Rom 10:17) och skall visa sig ha fött i oss det eviga livet redan här och nu  (Joh 5:24)

- dopet: som sägs vara ena nödvändiga vägen till frälsning tillsammans med tron (Mark 16:16),

- nattvarden: om vilken aposteln säger att vi i den vi får del av Jesus själv  (1 Kor 10:16)

Vi får lyssna ödmjukt som Maria och begrundar allt i våra hjärtan. Då skall vi finna att detta med Jesus växer. I stället för att bli en stötesten för oss blir han själva grundstenen i vår tro. Och den över vilken man gång på gång får anledning att med tacksamhet förundras …

 

PS! Den här söndagen har temat ”Tillsammans”. Evangeliet är uppenbarligen tänkt att utifrån mötet i Nasarets synagoga tala till oss om våra relationer i samhälle, kyrka och familj. Det är inte alltid så lätt idag heller. Detta med Jesus är utmanande!  Många är ensamma om tron i sina familjer, och har nöd för dem som tycks ha förkastat Jesus, precis som de gjorde i Nasaret. Kanske har de svårt att få ihop Jesu anspråk med vad de tycker sig se med sina egna ögon.

 

Då kan det vara ett hopp att då tänka på hur det gick för Maria och hennes barn, som uppenbarligen inte heller trodde att detta med Jesus kunde vara sant.  Men efter Jesu uppståndelse finns de med bland de troende  (Apg 1:14). En av Jesu bröder, Jakob, blir till och med en av församlingens ”pelare”, tillsammans med  Petrus och Johannes. Den måste varit den uppståndne Jesus som själv kom till dem och övertygade dem. Marias förbön för sina kära hade säkert berett vägen …Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg