Stiftelsen Bibelskolan.com
 

3 e trettondagen årg 1 - Makt i maktlösheten

Officeren i Kafernaum är en av dem som gjorde intryck på Jesus genom sin tro.

När Jesus såg att det flera gånger var folk med annan etnicitet än den judiska som tog emot honom hände något i hans orientering. Det samma gällde hur han välkomnades av utstötta människor, men inte så ofta av etablerade ledare i synagogan. Han berättade därför om Den förlorade sonen som kom hem, och höll det öppet huruvida Den hemmavarande sonen kom med på välkomstfesten. I slutet av Matteus proklamerar Jesus att Evangeliet ska gå ut till alla folk.

Trons styrka ligger inte i tillhörigheten till ett religiöst sammanhang, inte heller i makt och position. Tvärtom.

Det var i officerens maktlöshet som han vädjade till Jesus makt.

Visst hade mannen makt, stor makt över många, men han var maktlös inför det som drabbat en av hans närmaste.

I Jesus såg han auktoritet, så att Jesus ord skulle räcka för att situationen skulle förvandlas.

ÖDMJUKHETEN ÖPPNAR FÖR GUDS MAKT

Falsk ödmjukhet är bara störande, men sann ödmjukhet öppnar för Guds makt.

Officerens ord till Jesus används i katolska kyrkans inför mässans firande, men istället för ”pojken” handlar det om själen:

Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min själ helad.

Inför Guds eller Jesus helighet infinner sig en vördnad där man säger med Petrus som blivit tillintetgjord: lämna mig Herre, jag är en syndare. Jesus svarade Petrus, liksom han svarade officeren, med nåd utöver nåd.

HJÄRTATS FÖRVANDLING

Det är inte bara eller främst våra omständigheter som Gud vill förvandla; han vill förvandla våra hjärtan, våra attityder, vår självbild och hur vi ser på andra. Han har mycket för oss, men han väntar tills vi svarar i tro och ödmjukhet. När Jesus så att säga skapar tro använder han livets realiteter och bekymmer, ibland kriser och omöjligheter. Han har makt att vända allt utifrån Guds vilja och plan.

 

Peter ArtmanVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg