Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandringsstig 42:

En rättvänd kristen

Kom helige Ande…


Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens

kropp? Gud vare tack genom Jesus Kristus vår Herre.

Rom 7:24–25a

Vi har läst om hur Paulus kommit djupt i självkännedom. Han har fått se att sådan han är i sig själv är han korrumperad, kraftlös, svag. Vi hör hans nöd: LÄMNAD ÅT MIG SJÄLV, där jag står inför Lagen, ser jag bara det som är dåligt inom mig. Jag vill, men kan inte. Jag gör det som jag inte vill. Jag utlämnad åt mig själv. Kan inte! Behöver hjälp!

Denna kamp leder till TVÅ ROP:

1. Jag arma människa, vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? (v 24)

2. Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre! (v 25)

Två rop: En förtvivlads rop. Och ett segerrop. Jag arma människa! Gud vare tack!

Vår käre himmelske Fader hör dessa rop. Han är vårt dops Gud, som sträcker ned sina två händer, Sonen och den helige Ande, mot oss, tar tag i oss, vänder oss om. Jag blir RÄTTVÄND! Jag ser hans ögon, jag hittar den personliga relationen, känner värmen från en som älskar mig trots allt. Jag ger ut ett glädjerop: GUD VARE TACK GENOM JESUS KRISTUS, VÅR HERRE!

Du och jag och vi har fått en bundsförvant, som utifrån kommer in i oss. Kristus i mig! Vi dras in i hans kärleksflöde. Vi låter ”nådens rika källsprång strömma i egen tomhet, eget armod in” (Sv Ps 213:2).

När Jesus finns i mig så finns det något i mig som är mycket gott!!!

Nu skall vi lämna ROMARGATAN 7 och bereda oss att gå in på ROMARGATAN 8. Två hus, så nära varandra, men så olika.

På Romargatan 7 härskar Lagen. Vi känner hur han lägger snaran om halsen på oss och vi kvävs. Precis som vi kvävs i en gemenskap, där alla ser på allas fel. Är vi för länge hos denne herr Lagen går vi in i hans mönster. Vi blir lagiska, vi måste bli perfekta. Vi dömer ut varandra. Och människor känner sig inte glada i vår närhet. Inte glada och inte älskade.

När vi smiter ut från Romargatan 7 och kilar in och hälsar på i husen på Romargatan 8 möts vi av en helt annan atmosfär. En värme, en utstrålning av kärlek.

Om Lagen härskar på sjuan så härskar den helige Ande på åttan. Han har ett helt annat sätt att uttrycka sig. Flera ord som betydde så mycket på Romargatan 7 bara försvinner.

Ordet LAG som förekommer 20 ggr i sjuan, försvinner mycket snart på åttan. Man hittar ordet i farstun på åttan, det finns i de fyra första verserna, men ordet släpps sedan inte in i de andra rummen.

Ordet JAG som förekommer 28 ggr i sjuan är nästan alldeles borta från åttan.

På Romargatan 7 talar man om död. Där sitter man och fyller sig med negativa tankar.

På Romargatan 8 talar man om liv. Man fyller sig med positiva tankar.

En annan viktig bokstav kommer till på åttan och det är bokstaven i – kristendomens viktigaste bokstav. I Kristus … Kristus i mig … Ett dussin gånger kan du hitta den bokstaven där. Hittar du den bokstaven så hittar du en nyckel som öppnar dörren till många rikedomar. Om gamle herr Lagen står i Rom 7 och lägger snaran om halsen på oss så ser vi hur den helige Ande står i Rom 8 och lägger ett pärlhalsband om halsen på oss. Han smyckar oss och gör oss rika. Låt oss titta på de elva pärlorna som han ger oss. Nu startar pärlletningsvandringen, där vi skall försöka hitta 11 Pärlor från Romarbrevet 8

Stanna till, tänk, tala med Gud om det du nu läst.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg