Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandringsstig 43:


 

 

 

 

Den första pärlan: Frigörelse


Kom helige Ande …


 

 

 

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty

livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och

dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom

den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin

egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig

människa, och i hans kropp fördömde Gud synden.

Rom 8:1–3

Så finns nu ingen fördömelse.

Det blir ingen fördömelse! Ingen fällande dom! (Bibel 2000). Vilket påstående! Vilket evangelium för alla dem som går där och känner sig dömda och fördömda. De förkastar sig själva, därför att de misslyckats med så mycket. De dömer ut sig själva och de dömer ut andra. Man dignar under alla krav och skuldkänslor.

Man står och tittar på sig själv i Lagens spegel och känner sig så smutsig och ful och tråkig. Man tycker inte om sig själv. Ibland tar man sig i kragen, men man kommer inte högre upp för det. Så finns nu ingen fördömelse! Ingen fällande dom! För vem? För dem som är i Kristus.

I Rom 6 får vi veta hur vi kommer in i hans kraftfält. Vi är döpta in i Kristus Jesus. Vi är döpta att låta Kristus vara den som tar hand om oss. Därför är det så viktigt för oss att säga ja till vårt dop. Det är där jag vill leva: I Kristus Jesus.

Det är honom jag vill tillhöra. Därför är överlåtelsen till Jesus så viktig för alla döpta. När jag överlåter mig till Jesus öppnas mina ögon och jag ser att jag är i hans rike. I det riket gäller helt andra lagar än någon annanstans. Rom 8:2 talar om det.

Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Utanför det kraftfält som heter i Kristus gäller syndens och dödens lag. Den lagen är som en tyngdlag. Den gör det tungt för mig. Den drar mig nedåt. Den fångar mig. Om jag tappar ett föremål ramlar det nedåt enligt tyngdlagens kraft. Och det fortsätter nedåt om det inte kommer en annan kraft som är starkare. Och som lyfter mig uppåt.

Nu finns det en sådan kraft, säger Paulus. Det är Livets Andes lag. Det är den lag som gäller för livet i Kristus. Där finns Livets Ande. Han har med sig en lyftkraft till oss. Ty Livets Ande förmedlar till oss krafterna från Golgata. Där hände det något som förändrar allting så helt för oss. Gud gjorde något där. Han gjorde något som inte ens den förträfflige gamle Herr Lagen kunde åstadkomma.

Lagen klarar inte av oss. Det var omöjligt för lagen eftersom den var svag genom den syndiga naturen. Lagen gav upp. Orkade inte med oss. Såg oss som hopplösa fall.

Men det som var omöjligt för lagen – DET GJORDE GUD!

Vilket fantastiskt budskap! Här är det inte längre fråga om min aktivitet. Mina ansträngningar. Mina försök att leva efter bud och krav och måste och borde.

Vad gjorde Gud? Gud sände sin egen Son. Guds Son, som var hos Gud och var Gud, blev människa. Detta var något alldeles oerhört som fick änglarna i julnatten att jubla. Gud sände sin Son och lät honom bli lik en syndig människa. Han kom i en gestalt som liknade den syndiga människan. Han kom in på syndens mark utan att besegras av Synden.

Han sände honom som ett syndoffer. Han sände honom för att borttaga synden. Guds Son köpte oss fria. Priset var oerhört. Petrus skriver: Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder, Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod (1 Petr 1:18–19).

Nu skulle inte längre Synden vara herre i våra liv. Kristus besegrar Synden på hans eget område – i köttet, i den syndiga naturen. Nu är syndens makt bruten. Och därmed också dödens makt. Nu är det slut med den gamla ordningen: Syndens och dödens lag. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.

Stanna till, tänk, tala med Gud om det du läst.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg