Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandringsstig 44:


Den andra pärlan: Rättfärdighet

Kom helige Ande …


Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan

efter Anden.

Rom 8:4

Det finns fortfarande krav på oss. Lagens krav på rättfärdighet finns kvar. Lagens krav är att vi ska leva rätt både inför Gud och människor. När Gud sände Jesus till oss var det just för detta att vi ska hitta rätt, få en rätt färd genom livet. Lagens krav på rättfärdighet står kvar.

Jesus har ju inte kommit för att upphäva lagen (Matt 5:17). Lagen är helig och budordet heligt och rätt och gott, skriver Paulus i Rom 7:12. Budordets uppgift var att föra till liv (Rom 7:10). Lagen står i Livets tjänst. Den uttrycker Guds heliga vilja. Den vill att Guds rättfärdighet skall råda. Kärlekens Gud har givit oss kärlekens bud.

Men lagens krav på rättfärdighet kan inte uppfyllas av oss.

Om jag strävar aldrig så, räcker ej min kraft ändå till att lyda helt din lag (Sv Ps 230:2).

Förr stod det: Med min fromma möda jag aldrig fylla kan din lag.

Men det jag inte kan, det kan Jesus. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet (Sv Ps 147:2). Jesus har inte kommit för att upphäva lagen utan för att fullborda den. (Matt 5:17). Jesus fyller lagen åt oss.

Se framför dig Lagen som ett stort kärl. Lagens krav är att vi skall fylla lagens kärl med kärlek. Men vår kärlek blir ju, som vi smärtsamt vet, bara lite skvättar på botten. Det rinner inte över. Lagens krav på rättfärdighet kan inte uppfyllas av oss. Men dock i oss!

Hur då? Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.

Lagens krav uppfylls aldrig om vi lever efter köttet, efter vår gamla människa. Vårt stora, märkliga, duktiga, JAG klarar inte av det. Då blir det bara duktigheter och prestationer och högmod och lågmod och vi fortsätter att snurra runt omkring oss själva. Den som kan hjälpa oss är den helige Ande. När Hesekiel på ett ställe talar om den första hjärttransplantationen, fortsätter han att tala om vad han vill göra med oss inuti: Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem (se Hes 36:26–27).

Vi får säga JA till den helige Ande. Låt er uppfyllas av Anden, säger Paulus i Ef 5:18. Den helige Ande vill fylla oss med Jesu liv och Jesu kärlek och göra oss medvetna om att Jesus, som dött och uppstått och uppfyllt lagens krav, bor i oss. När vi lever efter Anden då uppfylls lagens krav i oss. Livet från Jesus växer fram i mig och producerar, Andens frukt, som är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant, skriver Paulus, är lagen inte emot (Gal 5:22ff). Och ett par verser längre fram uppmanar han oss: Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.

Alltså: Det som lagen inte kan göra genom att piska oss fram och driva oss fram, det kan Anden. Anden låter livet från Jesus komma in i oss. Så skulle lagens krav (på rättfärdighet) uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.

Stanna till, tänk, tala med Gud om det du läst

 

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg